« Najít podobné dokumenty

Obec Stráž nad Nisou - Pozvánka na zasedání č. 31 Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou konané dne 21.10.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stráž nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

https://youtu.be/iLy8O8oIkEA
Zasedání �.31 Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou konané dne 21.10.2021 - YouTube
Pozvánka na zasedání č. 31 ZO Stráž nad Nisou (629.62 kB)
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 1
<br> Obec Stráž nad Nisou
<br> Schwarzova 262,463 03 Stráž nad Nisou
tel.č.: 482 726 880 | e-mail: podatelna@straznnis.cz
<br> P O Z V Á N K A
na zasedání č.31 Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou
<br> konané dne 21.10.2021 v Hasičské zbrojnici SDH Stráž nad Nisou od 18:00 hod <.>
<br> PROGRAM:
<br> 1.Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 2.Schválení programu
<br> 3.Plán inventur - ÚIK
<br> 4.Návrh na odpis - drobný dlouhodobý majetek
<br> 5.Vnitřní směrnice č.2/2021 stravování zaměstnanců Obce Stráž nad
Nisou
<br> 6.Nová výše příspěvku na stravování seniorům nad 70 let
<br> 7.Smlouva o spolupráci v zájmu zajištění pečovatelské služby s Městem
Chrastava
<br> 8.Změna rozpočtu a investičního plánu č.4/2021
<br> 9.Plán zimní údržby
<br> 10.Žádost o prodej pozemku p.č.477/1 k.ú.Stráž nad Nisou
<br> 11.Žádost o prodej části pozemků p.č.681 a p.č.682 vše k.ú.Stráž nad
Nisou
<br> 12.Různé
<br> 13.Diskuze
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
starostka

Načteno

edesky.cz/d/4968623

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stráž nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz