« Najít podobné dokumenty

Obec Háj u Duchcova - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háj u Duchcova.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 1/2021.pdf (1.01 MB)
oeac HÁJ u DUCHCOVA Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova
<br> Obecně závazná vyhláška obce Háj u Duchcova č.112021,o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova se na svém zasedání dne 29.9.2021 usnesením č.UZ—92-5 I21 usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu 5 © 10 písm.d) á š 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):
<br>,Čl.1 Uvodní ustanovení (1) Obec Háj u Duchcova touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“).(2) Správcem poplatku je obecní úřad <.>
<br> CI.2 Předmět poplatku,poplatník a plátce poplatku (1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu zjednotlivé nemovité věci zahmující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,která se nachází na území obce.1 (2) Poplatníkem poplatku je2 a) fyzická osoba,která má v nemovité věci bydliště,nebo b) vlastník nemovité věci,ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.(3) Plátcem poplatku je3 a) společenství vlastníků jednotek,pokud pro dům vzniklo,nebo b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.(4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka4.(5) Spoluvlastnící nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.5
<br> Čl.3 Poplatková období Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.&
<br> ' & 10j zákona o místních poplatcích
<br> lš 101 zákona o místních poplatcích
<br> 3 5 10n odst.1 zákona o místních poplatcích 4 !; 10n odst.2 zákona o místních poplatcích 5 5 10p zákona o místních poplatcích
<br> 6 5 100 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> (1)
<br> (2)
<br> (4) (5)
<br> (5)
<br> (2)
<br> Čl.4 Ohlašovací povinnost
<br> Plátce pop...

Načteno

edesky.cz/d/4968621

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Háj u Duchcova      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz