« Najít podobné dokumenty

Město Bor - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků (267.71 kB)
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
<br> na povinnosti podle ustanovení 5 46 (ochranná pásma) a 9 24,odst.3,písm.9) zákona č.458/2000 Sb.o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)
<br> Společnost ČEPS,a.s <.>,je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť/velmi vysokého napětí.Současně se vznikem těchto vedeni k nim byla zřízena věcná břemena a ochranná pásma,která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem.V rozsahu výše citovaného zákona tato práva svědčí společnosti ČEPS,a.s <.>
<br> Podle ustanovení 5 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor vbezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení,která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m,u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 110 kV 12 (15) m (hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1.1.1995).Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m <.>
<br> Katastrálním územím vaší obce prochází vedení přenosové soustavy označené V441 vlastněné a provozované naší společností,u kterého je rozsah ochranného pásma vyměřen vzdálenosti 25 m na obě strany měřeno od krajních vodičů tohoto vedení <.>
<br> Na základě & 46,odst.9 á š 24,odst.3,písm.9) zákona č.458/2000 Sb.vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků,aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu,které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy <.>
<br> Zasláním a následným zveřejněním přiloženého „UPOZORNĚNÍ“ plní ČEPS,a.s <.>,svoji povinnost vyplývající ze zákona č.458/2000 Sb <.>
<br> Odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno ve smyslu zákona č.458/2000 Sb <.>,5 46,odst.9 (energetický zákon) <.>
<br> Současně oznamujeme,že do 14 dnů vyhledají vlastníky pozemků,na kterých se o...

Načteno

edesky.cz/d/4968618

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz