« Najít podobné dokumenty

Město Sedlčany - Rozhodnutí o povolení částečné uzavírky místní komunikace ul. Tyršova a ul. Za Nemocnicí v Sedlčanech a povolení úplné uzavírky místní komunikace ul. Růžová v Sedlčanech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sedlčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dopravně inženýrské opatření
Elmoz Czech,s.r.o.Černoleská 2326 256 01 Benešov IC: 47544929 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ FGTH.CZ s.r.o.J.HORY 1494,KLADNO 27201 TEL.: +420 724 501 708 EMAIL: fgth.czAseznam.cz IČ:063 12411.PROJEKCE „KX INŽENÝRING Dé PRAVNÍHO ZNAČENÍ PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ Sedlčany,Tyršova,NN,TS p.č.133-137 / IV-12-6027282 Dodavatel předmětného díla předloží z důvodu možné změny dopravní situace v lokaci stavby toto DiO spolu s Stanoviskem Policie ČR,místně příslušnému komunikačnímu (dopravnímu) inženýrovi Dopravního inspektorátu Policie ČR nejméně 60 dní před započetím stavby.MIMO Je VOZIDEL STAVBY PLATNOST od/do datum uzavírky uzavírka komunikace uoj|ůo«ajENDOPRAVNÍ ZNAČI ýkopu kNNm (ASA V DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROJEKCE ©©c s© př“ Mgr.XXXXX XXXXXXXXX XX.XX.XXXX XX:XX:XX Digitálně podepsal Mgr.XXXXX XXXXXXXXX POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Rozhodnutí
+420 314 002 984,+420 731 616 204
hulanova@mesto-sedlcany.cz
ID: frsbn7e,IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz
<br> 1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí T.G.Masaryka 32,pracoviště Nádražní 336
264 80 Sedlčany
<br>
<br> Č.j.MÚ-S/OD/20083/2021-3 Hul
Vyřizuje: XXX XXXXXXXX
Oprávněná úřední osoba
<br> V Sedlčanech XX.října 2021
R O Z H O D N U T Í
<br> Městský úřad Sedlčany,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle § 40 odst.5 písm.b)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,jako příslušný
silniční správní úřad,rozhodl na základě žádosti společnosti Elmoz XXXXX s.r.o <.>,IČ: XXXXXXXX <,>
Černoleská 2326,256 01 Benešov (dále jen „žadatel“) ze dne 18.8.2021 ve věci povolení částečné
uzavírky místní komunikace ul.Tyršova a ul.Za Nemocnicí a úplné uzavírky místní komunikace ul <.>
Růžová v Sedlčanech,za účelem uložení kabelového vedení,takto:
V souladu s ustanovením § 24 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů a § 39 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a na základě projednání žádosti s vlastníkem místní
komunikace,tj.Město Sedlčany a orgánem Policie ČR KŘSK DI Příbram
<br> I.povoluje
částečnou uzavírku místní komunikace ul.Tyršova (mezi ul.Růžová a ul.pod Potoky) a ul.Za
Nemocnicí (u bytového domu č.p.1058) v Sedlčanech,z důvodu bezpečnosti silničního provozu
při částečné uzavírce výše uvedených komunikací,za účelem uložení kabelového vedení a opravě
povrchu <.>
<br> II.povoluje
úplnou uzavírku místní komunikace ul.Růžová (mezi ul.Tyršova a domem č.p.125)
v Sedlčanech,z důvodu bezpečnosti silničního provozu při úplné uzavírce výše uvedené
komunikace,za účelem uložení kabelového vedení a opravě povrchu <.>
<br> III <.>
objízdná trasa není stanovená ani nařízená
<br> Termín uzavírek:
18.10.– 22.10.2021
<br> Pro částečnou i úplnou uzavírku se stanovují tyto podmínky:
1.Částečná i úplná uzavír...

Načteno

edesky.cz/d/4968606

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sedlčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz