« Najít podobné dokumenty

Město Hranice - Záměr - na pronájem bytové jednotky - Nerudova 1721, byt č. 28 e.č. 377/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hranice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout vše
Záměr - na pronájem bytové jednotky - Nerudova 1721,byt č.28 e.č.377/2021.pdf
Záměr - na pronájem bytové jednotky - Nerudova 1721, byt č. 28 e.č. 377/2021
5317/21
<br> ODBOR SPRÁVY MAJETKU
<br> RADA MĚSTA HRAMC
<br> v souladu s ustanovením 539),odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,v platném znění a usnesením č 1953/2021— RlVI 71 ze dne 12.10.2021 z v e řej ň uj e
<br> ZÁMĚR
<br> na pronájem bytové jednotky vHranicích,Nerudova čp.1721,byt č.28 o vel.1+0,o výměře 26,58 m2,[.ktg <.>,2.nadzemni podlaží,kde měsiční nájemné činí 2 028 Kč,s následným uzavřením nájemní smlouvy
<br> za podmínek:
<br> žadatel o pronájem bytu musí složit do pokladny správce nemovitosti,Ekoltes Hranice,a.s <.>,finanční částku ve výši 3.000,- Kč,nejpozději do 1.11.2021 <.>
<br> vpřípadě nesloženi finanční částky vdaném termínu se má za to,že nebyly splněny podmínky vyhlášeného záměru a žádost bude považována za bezpředmětnou
<br> v případě,že bude usnesením rady města žadatel označen za nájemce obecního bytu,bude složená finanční částka považována za částečnou úhradu jistoty na byt
<br> v případě,že nebude usnesením rady města žadatel označen za nájemce obecního bytu,bude vyzván k vyzvednutí složené finanční částky v pokladně správce nemovitosti,Ekoltes Hranice,a.s <.>,Komenského čp.652
<br> žadatel,který bude Radou města Hranic označen za nájemce bytu,bude vyzván k podpisu smlouvy o jistotě na byt,jeji úhradě a podpisu nájemní smlouvy.Výše jistoty je určená ve smyslu ustanovení 5 2254 zák.č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku ve výši trojnásobku
<br> měsíčního nájemného vyhlášeného Radou města Hranic v záměru
<br> po podpisu smlouvy o jistotě a její úhradě uzavře Město Hranice,zastoupené správcem nemovitosti Ekoltes Hranice,a.s <.>,s žadatelem nájemní smlouvu.Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou,maximálně na dobu 1 roku
<br> v případě,že smlouva o jistotě na byt,včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou ze strany žadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy,aniž se změnily podminky vyhlášeného záměru,pozbývá usnesení rady města platnosti a složená finanční částka propadá ve prospěch Města Hranic.K uzavře...

Načteno

edesky.cz/d/4968600

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hranice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz