« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Vyrozumění o pokračování v řízení-VVISS Ostrava, s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyrozumění VVISS Ostrava.pdf (776.09 kB)
' ÚŘAD PODĚBRADY
<br> Odbor výstavby a územního plánovaní Jířího náměstí 20,290 31 Poděbrady \
<br> ' y © -p dycz tel 325 600 270,fax.325 614 486,e-maíí'.v stavba mesto odebra
<br> Poděbrady,dne 20.9.2021
<br> Č.j.: EUPowoosesrs/vupfzozt!Jzt Spís.zn.: MEUPDY10014531NUPI20201JZí Oprávněná úřední J th vá osoba: íng.ana \ o.Tet.: 325 600 270 gts.rztn.<.> 328.3 E-maíí: zítova©mesto-podebrady.cz zna.\NíSS Ostrava,sro Kolmá 597 v 190 00 Praha 9-Vysocany VYROZUNIĚNÍ
<br> o POKRAČOVÁNÍ v ŘÍZENÍ
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Městský úřad Poděbrady,odbor výstavby a územního plánování,jakorpřísíušný správní orgán,vyrozumívá podle 565 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,spravm rad.ve znení pozdejsmh předpísú (dáte jen “správní řád") účastníky řízení,že pokračuje v řízení zahájeném dne 10.3.2020 na žádost,kterou podala
<br> WISS Ostrava,s.r.o <.>,IČO 64581322,Kolmá 507,190 00 Praha 9-Vysočany <,>
<br> kterého zastupuje Odbytové družstvo ovoce Ceský ráj,XXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Kolmá XXX,XXX XX Praha 9-Vysočany
<br> (dále jen "žadate1"),ve věci
<br> Sadový areál WIS Ostrava s.r.o <.>,Běruničky - Sever Běrunice,Běruničky
<br> na pozemku parc.č.7611,9211,92166 v katastrálním území Běruničky <.>
<br> Městskému úřadu Poděbrady,odboru výstavby a územního plánování jako stavebnímu úřadu příslušnému podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.18372006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) bylo rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje,odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 26.7.2021 č.j.100425l2021iKUSK zrušeno rozhodnutí stavebního úřadu o zamítnutí žádostí ve věci „Sadový areáí WIS Ostrava s.r.o <.>,Běruničky - Sever“ a věc vrácena k novému projednání <.>
<br> \! odůvodnění rozhodnutí odvolacího orgánu je vysloven právní názor,kterým je prvoinstanční orgán vázán <.>
<br> Č.j.MEUPDY/0059378NUP/2021/JZí str.2
<br> Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto vyrozuměn...

Načteno

edesky.cz/d/4968589

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz