« Najít podobné dokumenty

Obec Ledce (Brno-venkov) - Záměr obce - směnit

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ledce (Brno-venkov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce - směnit (30.5 kB)
OBEC LEDCE,Ledce 1,664 62 Hrušovany u Brna
V souladu se zákonem číslo 128/ 2000 Sb <.>,zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů,§ 39 dává tímto OBEC LEDCE na vědomí
<br>
<br>
Z Á M Ě R O B C E
<br>
<br>
----------------------------------
P R O D A T
-
P R O N A J M O U T
<br> -
S M Ě N I T
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> --------------------------
<br> Nemovitost
<br> parcelní číslo výměra v m 2
v k.ú.Ledce
zahrada 66/1 183 m2
<br> za
<br> ostatní plocha 455/15 2 532 m2
<br> ostatní plocha 455/14 2 712 m2
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce
na úřední desce a na elektronické úřední desce <.>
<br> Informace,připomínky a návrhy možno podávat v kanceláři Obecního úřadu Ledce <.>
V Ledcích dne 27.9.2021
Vyvěšeno : 27.9.2021 + elektronická ÚD
Sejmuto : 13.10.2021
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXXX XXXX v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4968586

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ledce (Brno-venkov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz