« Najít podobné dokumenty

Obec Hlubyně - Zápis č.7 ze schůze září 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlubyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.7 ze schůze září 2021 (27.01 kB)
Zápis č.7/2021
<br>
ze zasedání zastupitelstva obce Hlubyně konaného dne 29.9.2021 v 19:00 hod <.>
v místnosti obecního úřadu <.>
Přítomni: P.Boukal,P.Novotný,J.Drnek,F.Boukal,P.Klíma,L.Karasová,J.Baťka,V <.>
Boukalová
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu
3.Rozpočtové opatření č.2/2021
4.Žádost XXXX XXXXX Zápotockého o umístění elektroměrného sloupku
X.Informace o realizaci připojení k novému vrtu
6.Návrh na rekonstrukci obecního úřadu
7.Schválení dodatku k nájemní smlouvě č.303 s Agrospolem v.o.d.Bubovice
8.Schválení dotace na volby do poslanecké sněmovny
<br>
<br> Projednání jednotlivých bodů programu:
<br> 1.Schůzi zastupitelstva zahájil XXXXXXXX XXXX XXXXXX <.>
X.Ověřovateli zápisu byli navrženi J.Drnek a F.Boukal,oba byli zvoleni všemi hlasy <.>
3.Zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy rozpočtové opatření č.2/2021,toto
<br> opatření je přílohou tohoto zápisu <.>
4.Zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy žádost XXXX XXXXX Zápotockého o
<br> umístění elektroměrného sloupku na pozemku p.č.766/1 zapsané na LV 10001,a to u
hranice s pozemkem p.č.11 zapsaného na LV 47 <.>
<br> 5.Starosta informoval zastupitelstvo o průběhu prací na realizaci připojení nového vrtu <.>
6.Zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy návrh na rekonstrukci obecního úřadu <.>
7.Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek k nájemní smlouvě č.303 s Agrospolem
<br> v.o.d.Bubovice o navýšení nájmu <.>
8.Zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy přijetí dotace na volby do poslanecké
<br> sněmovny ve výši 31000 Kč <.>
<br>
Usnesení:
<br> Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy:
<br> - rozpočtové opatření č.2/2021,toto opatření je přílohou tohoto zápisu
- žádost XXXX XXXXX Zápotockého o umístění elektroměrného sloupku na pozemku p.č.766/1
<br> zapsané na LV 10001,a to u hranice s pozemkem p.č.11 zapsaného na LV 47
- návrh na rekonstrukci obecního úřadu
- dodatek k nájemní smlouvě č.303 s Agrospolem v.o.d.Bubovice o navýšení nájmu
- přijetí d...

Načteno

edesky.cz/d/4968585

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlubyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz