« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Losenice - Výzva k vlastníkům lesů: zastavení kůrovcové kalamity.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Losenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

kůrovec.png
A MESYSKV mm: 251»: mm Sinvou
I I ODB’fiDWWH’wR'ysvfiEDx
”WWW M 2m 5m 3‘ 21.<.> my <.>
<br>
<br> v55 nonszmzzmz ‘m spun/Am wimmm mam 51mm
mmmm mum mum
<br> hfomuoe k pn'ménu kl'mwwvé lulamily.vyzw K vlas'nikfim lesI'l <.>
<br> Klinwoovi lulumia pokmiqe,kflnwec We 24m nu Imam
ksevemymodu,Le'mén mk byl su'ilvwé nadmxmé : gum pnirgémy,(xi pm
kflnwoe neni malek: Idedm Takie mine sfile ma,nék‘elé Iesy n: Zdélsku mm <,>
clile imam.vymzré zpumanme,pokud hudou mm les'l zndpméh
Pro lemédx.2 3mm 1"]me vice méné u knrne,kumvec "a vétsre mi 51“ dvé
gemmm.vnéhery'm kiahéuh méem znl alum mam Vylé'lto nan.My m
lu'mwc "a vmmuw.Mach Vyuillene Mo km: 7 Li m mm,m; Se hudene
nadz'b mm mm) Edam:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1,MEPoDcEflwTE snuAcI,viedny sum [muslynad an Ia Fm ohm:
<br> z MEDIALEJTE sTEZBou Nyni rna'ne lminsl ":1me my»,a mdival 59 m
mists,kde v'mE.in firm hm vans nezpracoval Do 3032022 musine man
veanelé mzpuzmlehé kflmvuwé snowy,: mam himvuwé arm odvés1 z b:
Alersiequrenamndanm,sopadévq ”Imam-5191': sum-i sagas
kflmvec dosfivé do hmbanky,hie mmi [immufi Cim vice him dr
zbadmnnemeoonqdf mme ' hmkahxienajaievyleszlllstdn
napadeného man,my XXX "as vytezan a asanovfin,mohm bjl béhem Xm
sezmy napmieny ai mky dz Ich sum-i N—poimine,kahuna mum m
poem vidypnz nékmlm "do mpmmznym sluml'l
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3,ZAMHTE REM' Ma'mfiezasanupevéaskfimvuwédr
pm.mdluirm Pond mmlemimspodz
<br> A,MEVZDAVEJTE sE Stile [e o m bupvzl man as les'l ve vyiéim mm 1e
pitémleniajenadége,iehiakmfiieuiésnlesi.z-ism,pokmvhsmiules'l
hudou mdpovédni : hudou W21 vias
<br> Tedy mi; fivi.kde
<br>
<br>
<br> 5,TEZTEPRO auE.Bylobynyn chybouéeflmsezwamvfinimhrmkaaim
piedp Nam." se mnoho a m mmuje vhahanue Pm 1e
dukz'néodgmm him pn'l :mrq‘fivelll
<br>
<br>
<br> s,JEDNEJTE zoDPovEDNE.Kain] «15mm 1m mi 231mm pwmlm nmezn
him 2: neélnnosl vochuné b: hmi pm: :2 pden mlm mun
Neushfle pusnny,rdndle neélnni
<br>
<br> 7,WHITE sE se svym odbomym lesnim Impeding" (OLH) Dbene 12le m <,>
pohyrl'l amnym fsm'n'l
<br>
<br> 3,Ceny xiiv...

Načteno

edesky.cz/d/4968578

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Losenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz