« Najít podobné dokumenty

Město Solnice - Veřejná vahláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 v Častolovicích - část.uzavírka- rekonstrukce mostu, značení objízdné trasy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Solnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKMBT_C22021070113190.pdf (2.73 MB)
italie-“re soudce W ŠDat'umdoručení: 30 -UB- ZDN Delfy" (LZ :,l ]
<br> Ě číslo jednací : MUM—71537294?
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE: 02.06.2021 NAŠE ZNAČKA (Č.j.)“ KUKHK-20545/DS/2021-5 (VJ) VYŘIZUJE: ing.XXXX XXXXXX
<br> ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství Oddělení silničního hospodářství
<br> LINKA | MOBIL: 658 722992822 E-MAIL: jverner©kr-kralovehradecky.cz DATUM: 30.06.2021 Počet listů: 4
<br> Počet příloh: 1 ilistů: 2 Počet svazků: 0 Sp.znak,sk.režim: 280.4.2,8/5
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Králověhradeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení 5 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen zákona),na základě ust.© 77 odst.1 písmene b) zákona,ust.5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),k podnětu společnosti PONVIA CONSTRUCT s.r.o <.>,IČO 04381823,se sídlem Krapkova 1159/3,Nová Ulice,779 00 Olomouc,vzastoupení společností DoZBos s.r.o <.>,IČO 29372381,se sídlem XXXXXXX XXXXXX XXXX/XX,XXX XX Boskovice,ze dne XX.06.2021,0 z n a m u 1 e,že
<br> stanoví
<br> po projednání s Policii České republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,územním odborem Rychnov nad Kněžnou,dopravním inspektorátem,ve smyslu ustanovení 5 77 odst.3 a 5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,který vydal stanovisko č.j.KRPH—48377/Čj—2021— 050706 ze dne 02.06.2021
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici Il11 v obci častolovice : důvodu částečné uzavírky při rekonstrukci mostu ev.č.11- 053 a na silnicích |/11 a I/14,zdůvodu značení objízdné trasy,dle grafického znázornění v příloze
<br> za podmínek:
<br> dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení ve...

Načteno

edesky.cz/d/4968573

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Solnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz