« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích - Mříkova, Gromešova, Jandáskova...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích - Mříkova, Gromešova, Jandáskova...
1z1
Magistrát města Brna
<br> B R N O
Odbor dopravy
<br> Č.J.: MMB/0473467/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0473467/2021/2 TEL.IE-MAIL: 542 174 61 2/jeklova.gabrielabmo.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne: 13 -10- 2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města‘Brna (dále jen „OD MMB«),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle 77 odst.1 písm.c) a podle 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno — město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení 77 odst <.>
<br> 2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-45506-26/ČJ-2021-0602D1,ze dne 27.08.2021 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> DOKA,s.r.o <.>,se sídlem Na návsi 11/5,620 OO Brno,iČ: 634 71 752
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích — silnici č.SIIl/6401 ul.Maříkova,Černohorská a Řečkovická a silnici
č.Slll/37918 ul.Hapalova,Gromešova a Jandáskova,místních komunikacích ul.Černohorská,Příjezdová <,>
<br> Žilkova,Terezy Novákové,Družstevní,Vážného,Banskobystrická,Palackého náměstí a Hapalova a na
<br> veřejně přístupných účelových komunikacích ul.NN2728 (obslužná komunikace za OC Globus),NN2727
<br> (dopravní cesta navazující na kruhový objezd),NN2726 (dopravní cesta navazující na kruhový objezd) <,>
<br> NN2729 (dopravní cesta u čerpací stanice Globus),Hřebíčková a parkoviště před OC Globus,ve městě Brně
<br> podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace pokládky povrchu na ul.Ma...

Načteno

edesky.cz/d/4968138

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz