« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Medlánky - Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Medlánky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
<.> 1 i fin-.<.> 2621.<.>.<.>.<.>.*
<br> Magistrát města Brna.fj ( ff 747/97 [&%/71.Odbor dopravy,_ ////Ž/ď/m//a /
<br> jámě &*,Mír/f; ff;
<br> SP- ZN-l 5400/OD/MMB/0498480/2021 VYŘlZUJE: Ing,Bc.XXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX Č- J-i MMB/XX/XX/XXXXXX/XXXX TEL-ÍE-MAll-l 542 174 772/jelinkova.dana©brno.cz
<br> Veřejná vyhláška
<br> Toto opatření se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Brna,Odboru vnitřních věcí,po dobu 15-ti dnů.Dnem vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Rozhodující pro běh lhůtyje vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Brna,Odboru vnitřních věcí <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místní komunikaci a na průjezdním úseku silnice
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle 5 40 odst.4 písm.a),podle 5 40 odst.5 písmeno b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích'),ve znění pozdějších předpisů,čl.29 odst.2) písm.a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek,a podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu"),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu ze dne 24.09.2020 podaném společností Brněnské komunikace a.s <.>,[O: 607 33 098,se sídlem Renneská 787/1a,639 00 Brno,(dále také jen "navrhovatef'),vydává zdůvodu údržby (podzimního čištění) na místní komunikaci základního komunikačního systému na průjezdním úseku
<br> silnice (dle seznamu níže),toto opatření obecné povahy,kterým:
<br> I.podle 5 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> dočasně zakazuje stání
<br> na místní komunikaci základního komunikačního systému a na průjezdním úseku silnice (v ulicích dle přiložen...

Načteno

edesky.cz/d/4968137

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Medlánky
25. 10. 2021
22. 10. 2021
22. 10. 2021
21. 10. 2021
21. 10. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Medlánky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz