« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - OOP - Kníničská - změna úpravy provozu - přechod SSZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_Kninicska_zmena_upravy_provozu_prechod_SSZ.pdf (PDF 698.91 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0325800/2021 VYŘIZUJE: Ing.Vlastimil.Vosinek Brno 13.10.2021
<br> Č.J.: MMB/0325800-2/2021/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnice II.třídy,ulice
<br> Kníničská,SSZ 8.62 Kníničská,přechod,Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 – 2020 <,>
<br> část I – Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD - blok 4,rekonstrukce,světelné
<br> signalizační zařízení SSZ – světelné signály,Brno <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> SSZ 8.62,Kníničská,přechod pro chodce,silnice II.třídy,ulice Kníničská,světelné signalizační
<br> zařízení SSZ – světelné signály,Brno,změna organizace dopravy a související změna místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnice II.třídy,ulice Kníničská,SSZ
<br> 8.62 Kníničská,přechod,světelné signalizační zařízení,SSZ 8.62 – světelné signály,a
<br> související změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,Brno – Komín,změna
<br> organizace dopravy,podaného žadatelem společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem
<br> Renneská třída 787/1a,IČ:60733098,instalace a změna dopravního značení,formou výkresu
<br> s názvem,<,> Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020- Část I <.>,Stavby a rekonstrukce SSZ...
OOP_Kninicska_zmena_upravy_provozu_prechod_SSZ_situace.pdf (PDF 280.88 kB)
>O
<br> eos
<br> Š
<br> \ r_ ER'EB
<br> \Wčssz
<br> 0.m > V2b 3/1,5/0.125 "O.N DVA2 o 300 ŽŠ- V2b 3/1,5/0.125 ' Vla—JUI'n nvm 0“ m 0 m MS/ous Ř o [ g) \ \9 O O) 0 o 5313 10 U" L iB „\—
<br>.» gl Řadič ssz
<br> EIER
<br> ov—©D\\\o
<br> %$
<br> Q?
<br> && L
<br> %
<br> Z
<br> AZD PRAHA S.R.O.DAST Brno
<br> Křižíkova 32
<br> 612 00 Brno
<br> E-MAIL: AZDDAST©AZD.CZ WEB: WWW.AZD.CZ

Načteno

edesky.cz/d/4968136

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz