« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Inzerát 125/2021 BO sociální pracovník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

i_125_20_BO_socialni_pracovnik_10.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Magistrát města Brna
<br>
<br> přijme
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu určitou do 31.03.2022
<br> (po dobu realizace projektu „Kontaktní místo pro bydlení v Brně“)
<br>
<br> s o c i á l n í p r a c o v n í k
<br> Bytový odbor,Právní oddělení,Kontaktní místo pro bydlení v Brně
<br>
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br> (inzerát č.125/2021)
<br>
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Podílí se na realizaci projektu Kontaktní místo pro bydlení v Brně (dále jen KMB) financovaného z Operačního
<br> programu Zaměstnanost na pozici sociální pracovník.Poskytuje základní a odborné sociální poradenství
<br> v souvislosti s oblastí bydlení.Zajišťuje prvotní posouzení situace zájemce o službu,na jejímž základě
<br> poskytuje přímou podporu nebo síťuje na další pracovníky nebo služby dle potřeb podpořené osoby <.>
<br> Zpracovává přehled možností bydlení a průběžně jej aktualizuje,vede databázi klientských případů.Průběžně
<br> se vzdělává a rozšiřuje své znalosti,účastní se supervize.Pravidelně komunikuje s metodickým vedoucím
<br> KMB a informuje jej o stavu klientských případů,spolupracuje s dalšími členy realizačního týmu <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce podá: Bc.XXXX XXXXXX tel.: XXX XXX XXX <.>
<br>
<br> Platové podmínky: platová třída 10 – základní platový tarif od 21.260,- Kč do 31.240,- dle započitatelné
<br> praxe + osobní příplatek po 3 měsících <.>
<br>
<br> Termín nástupu: dle dohody,možno ihned po ukončení výběrového řízení <.>
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,splňující
<br> požadavky dle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  znalost právních předpisů vztahujících se k sociální oblasti:
<br>  zákon č.500/2004 Sb <....

Načteno

edesky.cz/d/4967853

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz