« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Nárh stanovení místní úpravy provozu doplnění textu s parkovacím kotoučem Moravské nám. 13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykres_doplneni_parkovaci_kotouc_Moravske_namesti_13_-_zasobovani.pdf
13
<br> 12
<br> 14
a
<br> IP
1
9
<br> P
<.> D
<.>
R
<br> O
Z
<br> M
A
R
<br> Ý
N
<br> M
O
<br> R
A
<br> V
S
K
É
N
<br> Á
M
<.>
<br> IS
5
<br> IS
5
<br> S
L
O
<br> V
A
<br> N
<br> TS
<br> SL
<br> IP
1
9
<br> E
1
3
<br> D
O
<br> V
O
L
E
N
<br> O
<br> O
D
B
<br> O
Č
EN
Í V
<br> LE
VO
<br> B
U
S
M
<br> H
D
<,>
C
<br> Y
K
L
IS
<br> T
É
<br> SK
LO
<br> P <.>
OB
<br> RU
BA
<br> 0
<,> 5
<br> 2
<,> 0
<br> 6,7
5
<br> 5,7
5
<br> 3,8
<br> 3,8
<br> SL
<br> Mo
ra
<br> vs
ké
n
<br> ám
<.>
<br> 3
<,> 6
<br> M
A
<br> X
<.>
1
5
m
in
<.>
<br> P
O
-
N
<br> E
<,>
0
5
-2
2
h
<.>
<br> Z
Á
S
O
<br> B
O
<br> V
Á
<br> N
Í
<br> P
O
<br> U
Z
E
P
<br> R
O
<br> 2
M
ÍS
<br> T
A
<br> E
5
<br> IP
1
<br> 2
<br>
<br>
O
D
<br> S
T
<br> R
A
<br> N
IT
<br>
<br>
E
1
<br> 3
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> K
O
TO
<br> U
Č
E
<br> M
S
P
<br> A
R
<br> K
O
<br> V
A
C
ÍM
<br> M
A
<br> X
<.>
1
5
m
in
<.>
<br> P
O
-
N
<br> E
<,>
0
5
-2
2
h
<.>
<br> Z
Á
S
O
<br> B
O
<br> V
Á
<br> N
Í
<br> P
O
<br> U
Z
E
P
<br> R
O
<br> 2
M
ÍS
<br> T
A
<br> Všechno instalované dopravní značení musí být zrealizováno v souladu s TP 65 a TP 133 <.>
č.o.13 <.>
za účelem vyznačení dvou parkovacích stání pro zásobování v ulici Moravské náměstí před budovou
Pozn.: Výkresová dokumentace byla vypracována na základě požadavku MMB-OD,po podnětu ÚMČ <,>
MMB/0416035/2020/PER
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> UL.MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ - MK
<br> S
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Brněnské
<br> ZÁŘÍ 2021
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> komunikace
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.4
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br>...
Navrh_stanoveni_E_13_s_textem_S_PARKOVACIM_KOTOUCEM_0390443_2020.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.N.: 5400/OD/MMB/0390443/2020/20 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0534035/2021/PER TEL./
<br> E-MAIL:
<br> 542 174 757
<br> pernicova.jitka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Moravské nám <.>
V Brně – MČ Brno-střed <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
Sejmuto dne:
<br>
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
Pozemní komunikace – místní komunikace II.třídy v ulici Moravské nám.před objektem č.or.13
v Brně - doplnění textu dodatkové tabulky E 13
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),na základě zjištěných nedostatků v textu dodatkové tabulky „E 13“ doplňující dopravní
značení „IP 12“ v ulici Moravské nám.před objektem č.or.13 v Brně,zadal požadavek na zpracování
návrhu místní úpravy provozu formou výkresové dokumentace spočívající v doplnění textu dodatkové
tabulky,kterou se doplňuje dopravní značení „IP 12“ - vyhrazené parkoviště pro vozidla zásobování u
společnosti Brněnské komunikace a.s.se sídlem Renneská 1a,Brno,IČ 60733098,na jehož podkladě
byla zpracovaná výkresová dokumentace č.01.4 s názvem akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE
MORAVSKÉ NÁM.- MK“,ve formátu A4 s datem ZÁŘÍ 2021 <.>
<br> Návrh místní úpravy provozu formou výkresové dokumentace (viz výše) byl předložen k projednání
dotčenému orgánu,Policii České republiky,který ho zaevidoval a projednal pod č.j.KRPB-1705-4/ČJ-
2021-0602DI-PRO a vyjádřil k němu konkludentní souhlas ve smyslu ustanovení § ...

Načteno

edesky.cz/d/4967851

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz