« Najít podobné dokumenty

Město Brno - nOOP místní úpravy provozu na MKIII, ul. Křížkovského a Poříčí, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0213157_21_11_Pril._vykres_c._05A_Krizkovskeho_2_nOOP.pdf
staveniště
<br> NO
VO
<br> ST
AV
<br> BA
<br> st
av
<br> eb
ní
o
pl
oc
<br> en
í
<br> sta
ve
<br> bn
í o
<br> plo
ce
<br> ní
as
f <.>
<br> asf <.>
<br> obrubník
<br> TSB
<br> b <.>
<br> r.č.20x10
<br> r.č
<.> b
<.> d
l.2
<br> 0x
10
<br> č
<.> r.b
<br>.d
l.1
<br> 0
x
2
0
<br> 4x vlaj.stožár
<br> koš
<br> b <.>
<br> PRIS
<br> b.dl <.>
<br> be
t <.>
<br> b <.>
dl
<.>
<br> kost <.>
<br> b.dl.20x20
<br> b <.>
dl
<.> 2
0x
<br> 20
<br> moz <.>
<br> b.dl <.>
<br> ocel.sloupek
<br> stavební oplocení
<br> kám <.>
<br> b <.>
dl
<.>
<br> bet <.>
<br> kost <.>
<br> ko
st
<.>
<br> z <.>
dl
<.>
<br> z.dl <.>
<br> z.dl <.>
z.dl <.>
<br> asf.b.dl <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> 4045204.09
<br> b
<.> o
<.>
<br> k
<.> o
<.>
<br> b
<.> o
<.> +
<br> 2
ø.d
<br> r.k
<.>
<br> z.o <.>
<br> k
<.> o
<.>
<br> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 10
<br> x
0
<,> 2
<br> 0
<br> z
<.> o
<.>
<br> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 10
<br> x
0
<,> 2
<br> 0
<br> è
<.> r
<.> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 10
<br> x
0
<,> 2
<br> 0
<br> z
<.> o
<.>
<br> z.o <.>
<br> 0
<,> 2
<br> 2
<br> k
<.> o
<.>
<br> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 2
<br> 0
x
0
<,> 2
<br> 0
<br> a
s
f
<.>
<br> JM-071-1125
<br> 204.50
<br> k
<.> o
<.>
<br> b
<.> o
<.>
<br> k
<.> o
<.>
<br> l
<.> a
<.>
<br> z.o <.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> k
<.> o
<.>
<br> z
<.> d
l
<.>
<br> 0
<,> 15
<br> z
<.> o
<.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 2
<br> 0
x
0
<,> 2
<br> 0
<br> è.b.dl.0,10x0,20
<br> b.dl.0,20x0,20
<br> 0
<,> 2
<br> 2
<br> b
<.> o
<.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> z.o <.>
<br> k
<.> o
<.>
<br> z.o <.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> l
<.> a
<.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> è.b.dl.0,10x0,20
<br> è
<.> r
<.> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 2
<br> 0
x
0
<,> 2
<br> 0
<br> z
<.> o
<.>
<br> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 2
<br> 0
x
0
<,> 2
<br> 0
<br> k
<.> o
<.>
<br> z.o <.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 2
<br> 0
x
0
<,> 2
<br> 0
<br> z.o <.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> 0
<,> 2
<br> 5
<br> b
<.> d
l.0
<,> 2
<br> 0
x0
<,> 2
<br> 0
<br> z.o <.>
<br> z.o <.>
<br> k
<.> o
<.>
<br> z.o <.>
<br> k
<.> o
<.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> ...
0213157_21_11_Krizkovskeho_2_MIII_nOOP.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0213157/2021/11 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0535265/2021/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních
<br> komunikacích III.třídy,ulice Křížkovského,ulice Zedníkova a ulice Poříčí,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> obdržel dne 29.04.2021,s doplněním dne 22.07.2021 na základě výzvy MMB ze dne 06.05.2021
<br> k odstranění nedostatků níže uvedeného podání,od společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,IČO:
<br> 60733098,Středisko realizace inženýrských staveb,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno-
<br> Štýřice,podání pod zn.BKOM/10049/2021,ze dne 29.04.2021,ve věci návrhu místní úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích III.třídy,ulice Křížkovského a ulice Poříčí,Brno <,>
<br> statutárního města Brna,IČO: 44992785,se sídlem Dominikánské náměstí 196/1,602 01 Brno,formou
<br> výkresu číslo 05A,D.1,„NÁZEV VÝKRESU: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A“,„NÁZEV
<br> OBJEKTU: SO 101 CHODNÍK + SO 102 VOZOVKA“,„NÁZEV AKCE: BRNO,KŘÍŽKOVSKÉHO I –
<br> REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ“,„INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO“,„DATUM ČERVEN
<br> 2021“,„FORMÁT 5,5x2A4“,„STUPEŇ DSP+PDPS“,„MĚŘÍTKO 1:375“,„Č.ARCHIVNÍ 797“ <,>
<br> zpracované...

Načteno

edesky.cz/d/4967850

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz