« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Kalvodova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZNAKOM_Kalvodova.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0500393/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0500393/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-164237-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 23.09.2021 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> ZNAKOM s.r.o <.>,se sídlem Zengrova 2694/4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Kalvodova,Preslova,Ludvíka Podéště <,>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX,Barvičova,Vaňkovo náměstí,Lerchova,Tvrdého,Lipová,Hlávkova,Pavlíkova <,>
<br> Marie Pujmanové a Hroznová,a na veřejně přístupné účelové komunikaci ul.NN648 (výjezd z krytého
<br> parkoviště u objektu Preslova 941/68b) ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul.Kalvodova (Kalvodova 1 až 25) <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 20.10.2021 – 13.05.2022 (uzavír...
Kalvodova_-_rekonstrukce_kanalizace_vodovodu.pdf
BRNO,UL.KALVODOVA
<br> MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br> KALVODOVA I - REKONSTRUKACE KANALIZACE A VODOVODU
<br> 0
<br> - - - - - - - -
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br>
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> A15
<br> BRNO,UL.KALVODOVA
<br> - - - - - - - -
<br> SITUACE DIO
<br>
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> A15
(OSAZENO V DEN REALIZACE)
<br> A15
<br> DETAIL A DETAIL B
<br> VIZ DETAIL A
<br> VIZ DETAIL B
<br> BRNO,UL.KALVODOVA
<br> - - - - - - - -
<br>
2021-10-13T13:16:58+0200
eSpis db908d20391cea68441e91fc9a4da8037f600d45
<br>
2021-10-13T13:28:34+0200
Ing.XXXXXX XXXX cXXXXXXfcdaXaXbXXXXXafXfeeXXaaeadeXXbXdf

Načteno

edesky.cz/d/4967848

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz