« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Bubeníčkova, NN1251

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SIGNEX_Bubenickova_NN1251.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0484393/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0484393/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-154836-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 15.09.2021 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – veřejně přístupných účelových komunikací ul.NN1251 a Bubeníčkova ve
<br> městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace nové smyčky sítě na rampě k parkovišti prodejny Kaufland (Bubeníčkova 4405/1) <.>
<br> Termín realizace je v období 18.10.2021 – 30.11.2021 <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem majitelů veřejně přístupných účelových komunikací <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> 1.Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravníc...
Bubenickova_NN1251_-_realizace_nove_smycky_site.pdf
ETAPA ': VAR'ANTA ': svetelna Siqnauzace ETAPA |: VARIANTA ||: Světelná siqnalizace
<br> přenosné DZ stávající: A“ přenosné DZ stávající zakrýt! zru ' přenosné DZ stávajícíjiž zakrytox 5
<br> - zastavování vozidel budou provádět oprávněné osoby v souladu s 079 z.č.361/2000 Sb <.>
<br> VYPRACUVAL :Ing.DvořákMarek _
<br> KONTROLUVAL :lng.KončelmJiří _ _název : Částečná uzavírka _
<br> SIGNEX.spol.s r.o.<.> Holzova.136.627 [JI] Brno
<br> B RN 0.ul.La za retní TeL: 51.5 226 021-1.<.> mistr: tel.: 602 se za 25
<br>.: : v Služba mimo pracovnídohu:lel.:6l]2 571312 Prodejna Kaufland - nove SIte emaihsignexwgmm
<br> _natu : _vky/ datum :
<br> „,<,> v,č.o.210446 PRECHUDNE DUPRAVNI ZNACENI 258_2021
<br> _“
<br> A
<br> Úsek 78m pro posuvné pracovní místo : dl.záhoru č.ú/š.3,0m.<.>.<.>.průjezd 3,0m
<br> místo akce/název: částečná uzavírka číslo objednávky/datum :
<br> BRNO,ul.Lazaretní Č-O- 210445
<br> Nové sítě OC Kaufland

Načteno

edesky.cz/d/4967847

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz