« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Koliště 25

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SIGNEX_Koliste_25.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0484389/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0484389/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-154089-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 14.09.2021 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikací ul.Koliště ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která
<br> je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu stavebního záboru před objektem Koliště 25 (zásobování stavby - krátkodobý,opakující se
<br> zábor) <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 20.10.2021 – 30.11.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce
<br> pozemní komunikace <.>
<br> Přechodné dopravní značení (dále jen „PDZ“) B 28 „Zákaz zastavení“ se umístí dle §19a ...
Koliste_25_-_stavebni_zabor.pdf
spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> VYPRACOVAL : XXXXXXXX XXXX ml <.>
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Koliště 25
Nástavba domu -
zábor pro zásobování stavby
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
č.o.210440/24.8.21
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> č.j.: MMB /2021 -
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Č.j.: KRPB - / ČJ-2021-0600DI
<br> Dle §24/2d zák.č.13/1997 Sb <.>
§25/6c-e zák.č.13/1997 Sb <.>
§77/3 zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> - BXX -osadit 7 dní předem
<br> - DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br> Legenda ploch:
<br> stávající parkování :
vozidla k vyklizení :
<br> Legenda vozidel:
<br> přenosné SDZ :
stávající SDZ :
stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> 34,0m
30,0m
<br> 25
IP
<br> 11
c
<br> E1
3/
<br> E1
3/
<br> OB
LA
<br> ST
1
<br> -0
3
<br> ZÓ
NA
<br> B
<br> V
PR
<br> AC
OV
<br> NÍ
D
<br> NY
<br> S
OP
<br> RÁ
VN
<br> ĚN
ÍM
<br> NE
BO
<br> P
O
<br> ZA
PL
<br> AC
EN
<br> Í
<br> CE
NY
<br> N
A
<br> M
ÍS
<br> TĚ
V P
<br> RA
CO
<br> VN
Í D
<br> NY
<br> S O
PR
<br> ÁV
NĚ
<br> NÍ
M
<br> NE
BO
<br> P
O
<br> ZA
PL
<br> AC
EN
<br> Í
<br> CE
NY
<br> N
A
<br> MÍ
ST
<br> Ě
OB
<br> LA
ST
<br> 1-
03ZÓ
<br> NA
B
<br> V P
RA
<br> CO
VN
<br> Í D
NY
<br> S O
PR
<br> ÁV
NĚ
<br> NÍ
M
<br> NE
BO
<br> PO
ZA
<br> PL
AC
<br> EN
Í
<br> CE
NY
<br> N
A M
<br> ÍST
Ě
<br> OB
LA
<br> ST
1-
<br> 03ZÓ
NA
<br> B
<br> 20
0m
<br> zábor 30/3m.<.>.<.> 90m2
<br> vyklizení vozidel -
- bezpečnostní zábor 2/30m.<.>.<.> 60m2
<br> podchozí lešení
<br> lá
vk
<br> a
Krátkodobý,opakující se zábor
pro zásobování st...

Načteno

edesky.cz/d/4967846

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz