« Najít podobné dokumenty

Město Brno - OOP stanovení přechodné úpravy na MKIII, ul. Křížkovského a Poříčí, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0213157_21_12_Pril._vykres_c._05A_Krizkovskeho_2_OOP-prech.pdf
staveniště
<br> NO
VO
<br> ST
AV
<br> BA
<br> st
av
<br> eb
ní
o
pl
oc
<br> en
í
<br> sta
ve
<br> bn
í o
<br> plo
ce
<br> ní
as
f <.>
<br> asf <.>
<br> obrubník
<br> TSB
<br> b <.>
<br> r.č.20x10
<br> r.č
<.> b
<.> d
l.2
<br> 0x
10
<br> č
<.> r.b
<br>.d
l.1
<br> 0
x
2
0
<br> 4x vlaj.stožár
<br> koš
<br> b <.>
<br> PRIS
<br> b.dl <.>
<br> be
t <.>
<br> b <.>
dl
<.>
<br> kost <.>
<br> b.dl.20x20
<br> b <.>
dl
<.> 2
0x
<br> 20
<br> moz <.>
<br> b.dl <.>
<br> ocel.sloupek
<br> stavební oplocení
<br> kám <.>
<br> b <.>
dl
<.>
<br> bet <.>
<br> kost <.>
<br> ko
st
<.>
<br> z <.>
dl
<.>
<br> z.dl <.>
<br> z.dl <.>
z.dl <.>
<br> asf.b.dl <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> 4045204.09
<br> b
<.> o
<.>
<br> k
<.> o
<.>
<br> b
<.> o
<.> +
<br> 2
ø.d
<br> r.k
<.>
<br> z.o <.>
<br> k
<.> o
<.>
<br> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 10
<br> x
0
<,> 2
<br> 0
<br> z
<.> o
<.>
<br> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 10
<br> x
0
<,> 2
<br> 0
<br> è
<.> r
<.> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 10
<br> x
0
<,> 2
<br> 0
<br> z
<.> o
<.>
<br> z.o <.>
<br> 0
<,> 2
<br> 2
<br> k
<.> o
<.>
<br> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 2
<br> 0
x
0
<,> 2
<br> 0
<br> a
s
f
<.>
<br> JM-071-1125
<br> 204.50
<br> k
<.> o
<.>
<br> b
<.> o
<.>
<br> k
<.> o
<.>
<br> l
<.> a
<.>
<br> z.o <.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> k
<.> o
<.>
<br> z
<.> d
l
<.>
<br> 0
<,> 15
<br> z
<.> o
<.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 2
<br> 0
x
0
<,> 2
<br> 0
<br> è.b.dl.0,10x0,20
<br> b.dl.0,20x0,20
<br> 0
<,> 2
<br> 2
<br> b
<.> o
<.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> z.o <.>
<br> k
<.> o
<.>
<br> z.o <.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> l
<.> a
<.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> è.b.dl.0,10x0,20
<br> è
<.> r
<.> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 2
<br> 0
x
0
<,> 2
<br> 0
<br> z
<.> o
<.>
<br> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 2
<br> 0
x
0
<,> 2
<br> 0
<br> k
<.> o
<.>
<br> z.o <.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> b
<.> d
l
<.> 0
<,> 2
<br> 0
x
0
<,> 2
<br> 0
<br> z.o <.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> 0
<,> 2
<br> 5
<br> b
<.> d
l.0
<,> 2
<br> 0
x0
<,> 2
<br> 0
<br> z.o <.>
<br> z.o <.>
<br> k
<.> o
<.>
<br> z.o <.>
<br> k
<.> o
<.>
<br> z
<.> o
<.>
<br> ...
0213157_21_12_Krizkovskeho_2_MIII_OOP_prech.60.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0213157/2021/12 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0535444/2021/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích III <.>
<br> třídy,ulice Křížkovského,ulice Zedníkova a ulice Poříčí,Brno
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel dne
<br> 11.10.2021,od společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,Středisko realizace
<br> inženýrských staveb,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno-Štýřice,pod č.j <.>
<br> BKOM/24772/2021,podání ze dne 07.10.2021,ve věci návrhu přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích – místních komunikacích III.třídy,ulice Křížkovského,ulice Zedníkova
<br> a ulice Poříčí,Brno,statutárního města Brna,IČO: 44992785,se sídlem Dominikánské náměstí 196/1 <,>
<br> 602 01 Brno,formou výkresu číslo 05A,D.1,„NÁZEV VÝKRESU: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> A“,„NÁZEV OBJEKTU: SO 101 CHODNÍK + SO 102 VOZOVKA“,„NÁZEV AKCE: BRNO <,>
<br> KŘÍŽKOVSKÉHO I – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ“,„INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO“ <,>
<br> „DATUM ČERVEN 2021“,„FORMÁT 5,5x2A4“,„STUPEŇ DSP+PDPS“,„MĚŘÍTKO 1:375“,„Č <.>
<br> ARCHIVNÍ 797“,zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,Útvar
<br> dopravního inženýrství,a na základě kterého podle ustanovení § 77 odst.1 písm...

Načteno

edesky.cz/d/4967844

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz