« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Nařízení statutárního města Brna č. 18/2021 - novela nařízení č. 15/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

18_2021_-_OD_-_priloha_-_mapy.pdf
21
8
<br> 2
<br> 2
<br> Neprovádění zimní údržby 2021/2022 MČ Brno-střed
<br> 0 13065 m
<br> Statutární město Brno
Příloha (mapy)
nařízení č.18/2021,kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.15/2019,kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků,na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,ve znění nařízení č.27/2020
<br> Datum nabytí účinnosti: 1.11.2021
Strana 1 (celkem 65)
<br> Městské části
<br> schody
parkoviště
komunikace
cyklostezka
chodník
<br> Potvrzené úseky podle typu
<br>
<br> 1
<br> Neprovádění zimní údržby 2021/2022 MČ Brno-střed
<br> 0 9045 m
<br> Statutární město Brno
Příloha (mapy)
nařízení č.18/2021,kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.15/2019,kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků,na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,ve znění nařízení č.27/2020
<br> Datum nabytí účinnosti: 1.11.2021
Strana 2 (celkem 65)
<br> Městské části
<br> schody
parkoviště
komunikace
cyklostezka
chodník
<br> Potvrzené úseky podle typu
<br>
<br> 3
<br> 207
<br> 202
<br> 3
<br> Neprovádění zimní údržby 2021/2022 MČ Brno-střed
<br> 0 10050 m
<br> Statutární město Brno
Příloha (mapy)
nařízení č.18/2021,kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.15/2019,kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků,na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,ve znění nařízení č.27/2020
<br> Datum nabytí účinnosti: 1.11.2021
Strana 3 (celkem 65)
<br> Městské části
<br> schody
parkoviště
komunikace
cyklostezka
chodník
<br> Potvrzené úseky podle typu
<br>
<br> 26
<br> 31
<br> 21
<br> 31
<br> 7
<br> 10
<br> 18
<br> 19
<br> 22
<br> 31
<br> 6
<br> 25
<br> 21
<br> 9
<br> 20
<br> 23
<br> 24
<br> 15
<br> 32
<br> 17
<br> 3217
<br> 17
<br> Neprovádění zimní údržby 2021/2022 MČ Brno-Žabovřesky
<br> 0 10050 m
<br> Statut...
18_2021_-_OD_-_priloha_-_tabulka.pdf
Statutární město Brno
Příloha (tabulka)
nařízení č.18/2021,kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.15/2019,kterým se vymezují úseky místních
<br> komunikací a chodníků,na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a
<br> náledí,ve znění nařízení č.27/2020 <.>
<br>
<br> ________________________________________________________________________________________________________________
<br> Datum nabytí účinnosti: 1.11.2021 Strana 1 (celkem 31)
<br>
<br> 01 Brno-střed
<br> Pořadové
<br> číslo
<br> ID
<br> Mapa
Název MČ
<br> Kód
<br> MČ
Název úseku Název ulice Typ úseku Délka [m]
<br> 1 1 Brno-střed 1
<br> Podél toku Svitavy,k.ú <.>
<br> Trnitá (úsek Křenová –
<br> vlečka Šmeral)
<br> Svitavské nábřeží cyklostezka 243
<br> 2 2 Brno-střed 1
<br> Podél toku Svratky,k.ú <.>
<br> Pisárky (Anthropos –
<br> Kamenná čtvrť)
<br> cyklostezka 2266
<br> 3 3 Brno-střed 1
<br> Podél toku Svratky,k.ú <.>
<br> Štýřice (úsek správní
<br> hranice Brno-jih – Nové
<br> sady)
<br> Štýřické nábřeží cyklostezka 2352
<br> 02 Brno-Žabovřesky
<br> 4 4
Brno-
<br> Žabovřesky
2
<br> Chodník mezi domy
<br> Elišky Machové 40 a
<br> Bráfova 69
<br> Bráfova chodník 25
<br> 5 5
Brno-
<br> Žabovřesky
2
<br> Chodníček u dětského
<br> hřiště naproti
<br> Fanderlíkově 9a
<br> Fanderlíkova chodník 109
<br> 6 6
Brno-
<br> Žabovřesky
2 Foerstrova u domu 17 Foerstrova parkoviště 45
<br> 7 7
Brno-
<br> Žabovřesky
2
<br> Luční u domu č.23
<br> (pod bývalými jeslemi)
Foerstrova parkoviště 35
<br> 8 8
Brno-
<br> Žabovřesky
2
<br> Horova 19–31,pod
<br> VMO
Horova parkoviště 114
<br> 9 9
Brno-
<br> Žabovřesky
2
<br> Chodníky od domu
<br> Luční 32 k ulici Horova
Horova chodník 134
<br> 10 10
Brno-
<br> Žabovřesky
2
<br> Chlubnova naproti
<br> domům 3–13
Chlubnova parkoviště 36
<br> 11 11
Brno-
<br> Žabovřesky
2
<br> Jindřichova naproti
<br> domu č.5,u domů č.6–
<br> 10
<br> Jindřichova parkoviště 146
<br>
<br>
<br> Statutární město Brno
Příloha ...
18_2021_-_OD.pdf
Statutární město Brno
<br> Rada města Brna
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení č.18/2021 <,>
<br>
<br> kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.15/2019,kterým se vymezují úseky
<br> místních komunikací a chodníků,na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
<br> a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,ve znění nařízení č.27/2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1.11.2021
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 1.11.2021 Strana 2 (celkem 2)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Nařízení č.18/2021 <,>
<br>
kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.15/2019,kterým se vymezují úseky
<br> místních komunikací a chodníků,na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
<br> a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,ve znění nařízení č.27/2020
<br>
<br>
<br> Rada města Brna se na R8/176.schůzi konané dne 13.10.2021 pod bodem č.76 usnesla vydat dle ust.§ 27
<br> odst.5 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a v návaznosti
<br> na ust.§ 11 a ust.§ 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,toto nařízení (dále jen „nařízení“):
<br>
<br> Článek 1
Změna nařízení
<br>
<br> Příloha nařízení statutárního města Brna č.15/2019,kterým se vymezují úseky místních komunikací
<br> a chodníků,na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
<br> sněhu a náledí,ve znění nařízení č.27/2020,se zrušuje a nahrazuje přílohou tohoto nařízení <.>
<br>
Článek 2
<br> Účinnost
<br>
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.11.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> JUDr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> primátorka města Brna
<br>
<br>
<br>
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4967842

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz