« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška, OOP, stanovení DZ - Slezská (CYKLO+MODRÉ ZÓNY)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

026687_21_01_6_OOP-Slezska-cyklo_modre_zony.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0519996/2021/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0266687/2021/01/6 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy <,>
<br> ulice Slezská,Brno- Žabovřesky (Oblast placeného stání 2-02,Sirotkova)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel návrh stanovení
<br> místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikaci III.třídy,ulice Slezská,Brno <,>
<br> formou vypracované výkresové dokumentace:
<br> výkres č.: 01.1; název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ,SLEZSKÁ – MK“; název výkresu: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO
<br> ZNAČENÍ“; datum: „DUBEN 2021“; formát: A3; měřítko: „1:500“; č.zakázky: 0224-2021,od společnosti
<br> Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,IČ: 60733098 <.>
<br> Dne 07.06.2021 MMB předal dotčenému orgánu – Policii České Republiky,Městské ředitelství policie
<br> Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen
<br> „Policie ČR“),vedenou pod č.j.: KRPB-17738-9/ČJ-2021-0602DI,k projednání výše uvedenou
<br> výkresovou dokumentaci na základě ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <.>
<br> Vzhledem k tomu,že se dotčený správní orgán nevyjádřil v zákonné třicetidenní lhůtě,kdy mělo být
<br> stanovisko dotčeného orgánu doručeno...
0266687_21_01_6_Vykres-Slezska.pdf
GAR <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> zám
<.>
<br> zám
<.>
<br> zám
<.>
<br> zám
<.>
<br> b.dl.zám
<.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> zám
<.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> zám
<.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> zám
<.>
<br> zám
<.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b.dl <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> z
p
o
<br> m
a
lo
v
a
c
í
p
ru
<br> h
<br>
d
r <.>
k
<.>
<br> B
1
<br> OB
SL
<br> UH
U
<br> DO
PR
<br> AV
NÍ
<br> MIM
O
<br> E
13
<br> SL
<br> SL
<br> B 2
<br> VO
<br> SL
<br> B 2
<br> VO
<br> IP 4b
<br> SL
<br> 4
<,> 6
<br> 2
<,> 0
<br> 4
<,> 6
<br> 2
<,> 0
<br> 4
<,> 3
<br> 2
<,> 0
<br> SL
<br> SL
<br> 3,7 2,3
<br> 4,0
<br> 2,0
<br> VO
<br> SL
<br> C
2
b
<br> E
1
2
c
<br> SL
<br> 3,9
<br> 2,0
<br> 5
<,> 7
<br> 5
<br> 7
<,> 0
<br> 3 x V 20 á 4,5 m
INSTALOVAT
<br> SL
<br> 1,5
<br> SL
<br> 2x SL
<br> 2x SL
<br> IZ
5
b
<br>
<br>
<br> E 13
<br>
<br> IP 13c
<br>
<br> E 13
<br> P
<br> IZ
8
a
<br> STÁN
Í
<br> VYZN
ACEN
<br> Á
<br> M
IM
<br> O
<br> 1x
IP
<br> 11
a
<br>
E 1
<br> 3
<br> 15,0
<br> 1
<br> OBLAST 2-O2
<br> CENY NA MÍSTE
<br> NEBO PO ZAPLACENÍ
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> V PRACOVNÍ DNY 17-6h
<br> S
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> 1
<br>
E 13
<br>
IP 13c
<br>
E 13
<br> P
<br> IZ
8
b
<br>
ST
<br> ÁN
Í
<br> VY
ZN
<br> AC
EN
<br> Á
<br> M
IM
<br> O IZ
5
a B
2
<br> E
1
2
b
<br> IP 4b
<br> IP
4
b
<br> E
1
2
b
<br> úseku
na začátku
<br> 3 x V 20 á 4,5 m
INSTALOVAT
<br> C 2a
INSTALOVAT
<br> MIMO E 13
INSTALOVAT
<br> ODSTRANIT
<br> C 2d
<br> KOLO
<br> MIMO
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4966831

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz