« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Oznámení záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru
Městská část Praha-Slivenec
<br> Uřad městské části Praha-Slivenec
<br> K Lochkovu 812,154 00 Praha 5
<br> Tel.: 220 513 107; www.praha-slivenec.cz E-mail: tajemnik©praha-slivenec.cz
<br> tČO: 00241561.DIČ CZDD241561
<br> OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
<br> Ve smyslu ust.š 36 odst.1 zákonač.131f2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů Městská část Praha— Slivenec oznamuje záměr pachtu části pozemku parc.č.174404,k.ú.Slivenec o výměře 2450 m2,který je součástí pozemku parc.č.1744/24,k.ú.Slivenec o výměře 3492 m2,jenž je ve vlastnictví hl.m.Prahy,zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastníctví č.1311,vedeným Katastrálním úřadem pro hl.m.Prahu,katastrální pracoviště Praha,obec Praha,za nájemné ve výši 1000 Kč,panu J.Slavíkovi,a to
<br> od 09.11.2021 na dobu neurčitou <.>
<br> Poučení:
<br> Podle výše citovaného ustanovem má občan právo se k tomuto záměru vyjádřit,a to písemně,prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha-Slivenec,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nej později do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Městská část Praha — Slivenec si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu všechny předložené nabídky (žádosti) na pronájem nebo záměr zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako zveřejnění záměru.Městská část Praha — Slivenec si vyhrazuje právo na změnu podmínek nabídkového řízení.Případná změna bude oznámena stejným způsobem jako zveřejnění záměru <.>
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Číslo evidenční: ?? ff! *! Zveřejněno: 12.10.2021
<br> Sejmuto: 28.10.2021
<br> MĚSTSKÁ CAST PRAHA— SLNENEC ča ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 K Lmhkovu 6 154 00 Praha s—Slivenec © Ing.XXXXX XXXXXX tajemník Úřadu městské části Praha-Slivenec

Načteno

edesky.cz/d/4966349

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz