« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Zápis z 15. zasedání ZO ze dne 30.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 15. zasedání ZO ze dne 30.9.2021 (379.06 kB)
1
<br>
<br> Obec Bílá
<br>
Zápis č.15
ze zasedání zastupitelstva obce Bílá
<br> konaného dne 30.9.2021,od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bílá
<br>
1.Zahájení
Starosta obce Ing.XXXXX XXXXXXX zahájil v XX:XX hodin zasedání,konstatoval <,>
že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích,v platném znění.Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Bílá zveřejněna po dobu nejméně 7 dní.Starosta obce konstatoval <,>
že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce je přítomno
6 členů zastupitelstva obce (omluven XXXXXX XXXXXX,DiS.),Zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92
odst.3 zákona o obcích).Starosta obce upozornil přítomné,že ze zasedání je pořizován písemný a
audio záznam,písemný záznam se zveřejňuje na webových stránkách obce a na úřední desce <.>
Starosta upozornil na nutnost použití ochrany úst
a nosu <.>
<br>
<br> Starosta přednesl návrh programu jednání ZO:
<br>
<br>
<br> 1.Zahájení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 15.zasedání Zastupitelstva obce Bílá <.>
<br>
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br>
Usnesení č.15 / 1 bylo přijato <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu,zapisovatele
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Petra Niesnera a Ing.Vítězslava Kubačáka
<br>
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br>
Usnesení č.15 / 2 bylo přijato <.>
<br>
Starosta obce podal návrh na zapisovatele: Ing.XXXXX XXXXXX
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem Ing.Ivanu Krňovou
<br>
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
<br>
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br>
Usnesení č.15 / 3 bylo přijato <.>
<br>
3.Kontrola usnesení z posledního jednání ZO
Místostarostka obce Ing.Krňová seznámila přítomné s usneseními z 14.zasedání ZO,konaného dne
29.6.2021 <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce bere na věd...

Načteno

edesky.cz/d/4965157

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz