« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo průmyslu a obchodu - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
MINISTERSTVO PRÚMYSLU A OBCHODU
<br> Odbor stavební úřad
<br> Na Františku 1039/32,110 15 Praha 1 — Staré Město tel.: 224 853 179 SPIS.zN.: MPO 530908/2021 ' Č.J.: MPO 530908/21/570—SU MIPOXO3SUINO VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXXXX viz rozdělovník TEL.: XXX XXX XXX E-MAIL: kruzikovag'Qmpocz DATUM: 8.10_ 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ
<br> o ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ o ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
<br> Společnost MND a.s <.>,IČO 28483006,Úprkova č.p.807/6,695 01 Hodonín 1,kterou zastupuje (dále jen „stavebník“) podala dne 16.6.2021 žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu nazvanou:
<br> „Zapojení sond Bušovice -— linie
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích dotčených samotnou stavbou: parc.č.1296/2,1961 v katastrálním území Borkovany,na pozemcích parc.č.3798,6095/2,6100/2,6101/1,6101/3,6102,6103,6104 v katastrálním území Bošovice,na pozemcích parc.č.5653,5654,5655,5656,5657,5658,5659,5660,5665,5666,5671,5672,5677,5678,5683,5684,5690,5693,5701,5706,5714,5719,5726,5731,5738,5743,5748,5749,5750,5755,5758,5761,5764 v katastrálním území Velké Hostěrádky
<br> a na pozemcích dotčených pracovním pruhem stavby: parc.č.1968,1971,1970,1969,1967,1966,1965,1964,1960,1959,1956,1955,1954,1953,1952,1951,1950,1949,1948,1947,1946,1945,1944,1943 v katastrálním území Borkovany,parc.č.6105,6106,6107,6100/1 v katastrálním území Bošovice,parc.č.5652,5661,5765,5664,5667,5670,5673,5676,5679,5682,5685,5689,5692,5662 v katastrálním území Velké Hostěrádky <.>
<br> Dnem podání bylo zahájeno řízení o změně stavby předjejím dokončením.Změna stavby spočívá ve změně tennínu pro dokončení stavby do 22.10.2027 <.>
<br> Ministerstvo průmyslu a obchodu,odbor stavební úřad,vydalo na výše uvedenou stavbu Společné povolení,pod č.j.: MPO 55709/19/434 — SU,pod spis.zn; MPO 55709/2019,ze dne 12.9.2019,které nabylo právní moci dne 22.10.2019 <.>
<br> Ministerstvo průmyslu aobchodu,odbor stavební úřad (dále jen "stavební úřad"),jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 5 16 odst.2 písm.d) zákon...

Načteno

edesky.cz/d/4964554

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo průmyslu a obchodu      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz