« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Zápis ze zasedání zastupitelstva č.29/2021 ze 30.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis_zasedani_ozmh_30_09_2021_final.pdf [0,33 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
Zápis vč.usnesení č.29/2021 ze zasedání 30.9.2021 Stránka 1
<br>
Z á p i s č.29/2021
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko,konaného
<br> dne 30.9.2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
<br>
Přítomni: XXXXXX XXXXXXX,Mgr.Vojmír Křupka,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Vladimíra Voráčková
<br> Nepřítomni a omluveni: XXXXXX XXXXXXX
<br> Přítomni občané: X
<br> Zahájení zasedání: XX:XX hodin
<br> Ukončení zasedání: 19:46 hodin
<br>
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení
<br> 4) Dohoda o náhradě škody Taurus,družstvo
<br> 5) Dodatek č.1 ke smlouvě Povodí Moravy,s.p <.>
<br> 6) Žádost sportovní klub házená Prostějov
<br> 7) Informace ohledně parcely č.167 Malé Hradisko
<br> 8) Různé – Na vědomí rozpočtové opatření č.11/2021,radlice malotraktor
<br> 9) Závěr
<br>
<br> K bodu 1) Zahájení
<br> Zasedání zahájil a řídil podle jednacího řádu obce starosta obce XXXXXX XXXXXXX.Konstatoval <,>
<br> že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je na něm přítomno 8 z 9 členů zastupitelstva
<br> obce a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se.Dále starosta obce navrhl diskusi
<br> k jednotlivým bodům vést operativně a přímo <.>
<br> Starosta informoval o platném jednacím řádu zastupitelstva obce a jeho dodržování,nutnosti
<br> zakrytí úst a nosu,o rozmístění členů zastupitelstva obce a hostů v jednací místnosti <.>
<br> Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva.Poté navrhl jeho doplnění o body
<br> uzavření pracovního vztahu s novou pracovnicí obce a projednání změn ve stanovách Svazku
<br> obcí Drahansko a okolí.Starosta obce předložil následující návrh nového programu jednání <.>
<br>
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení
<br> 4) Uzavření pracovního vztahu s novou pracovnicí obce
<br> 5) Dohoda o náhradě škody Taurus,d...

Načteno

edesky.cz/d/4963665

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz