« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - MÚ Mnichovo Hradiště - Nařízení č.1/2021 města Mnichovo JHradiště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument_ Nařízení města M. Hradiště zde ke stažení (1.57 MB)
MĚsTo M|{IcHovo HRADtšrĚ Nařízení č.ll202l města Mnichovo Hradiště ze dne 27.září 202l,lrterým se vymezují oblasti mě§ta Mniclrovo Hradiště,ve kterých lze rnístní lromunilrace nebo jejiclr určené úselry užít ke stání vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovýnti předpisy Rada města Mniclrovo Hradiště se na sr,énr zasedání dne 27.záťi 2021 usnesenítrr č.3931202l usnesla vydat na základě rtstatrovení § 23 odst.l písnr.a) zál

Načteno

edesky.cz/d/4963635

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz