« Najít podobné dokumenty

Obec Hlubyně - Školení členů OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlubyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Školení členů OVK (1.06 MB)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.a 9.října 2021 Vyrozumění členů OVK,jejichž účast na školení je povinná,o termínech školení
<br> Městský / Obecní úřad * H/UZŽ/„Č Dnemfž.! 2021
<br> V souladu s ustanovením & 14c odst.1 písm.d) zákona č.247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyrozumívám
<br> členy okrskových volebnich komisí,jejichž účast je povinná,že školení k zásadám hlasování a k
<br> systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat dneeZÁ-q.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2021 <,>
<br> VĚZÍě./.<.> 7gi%din„>7" vsídle.<.>.<.>.<.> KD
<br> Předseda,místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise.Tento nárok na vyšší odměnu nemá člen okrskové volební komise,který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době,kdyjiž nebylo možné účast na školení zajistit <.>
<br> 595/ ĚťL/Ád/ „ „,_ /
<br>.<.>.;j.<.>.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ;.V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> '.<.>.<.>.<.> d.<.>.:m,' “ ( meno,prijmeni,po priam) „ 10,262 2 Březnice
<br> starostka / starosta * jc 00862836 razítko úřadu Rozdělovník: / !.Předseda,místopředseda,zapisovatel okrskové volební komise v obci.<.>.Ht'jf'ťx Všem předsedům,mistopředsedům,zapisovatelům okrskových volebních komisí v obci.<.>.<.>.<.> ',<.>.<.>.<.>.<.> “*
<br> Vyvěšeno na úřední desce: % ff 64024 Poznámka pod čarou nebude uvedena na konečném dokumentu,dokument se zveřejňuje na úřední desce a doručuje členům,jejichž účast je povinná <.>
<br> Termin ško/ení sdělí starostovi příslušný pověřený obecní úřad,který provádí ško/ení ve spolupráci s Českým statistickým úřadem <.>
<br> Starosta vyrozumí členy okrskové volební komise,jejichž účast na školení je povinná (tj.p...

Načteno

edesky.cz/d/4962675


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlubyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz