« Najít podobné dokumenty

Obec Hlubyně - Svolání prvního zasedání OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlubyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání prvního zasedání OVK (798.11 kB)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.a 9.října 2021 Svolání prvniho zasedání okrskové volební komise
<br> Městský / Obecní úřad x „MÁJ/„ť.<.>.<.>.<.> Dne/“75.<.> 2021
<br> V souladu s 5 Me odst.1 písm.d) zákona č.247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky
<br> a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolávám
<br> první zasedání okrskové volební komise - volební okrsek č.4." pro volby do Poslanecké sněmovny PaLIamentu ČR,které se l:;tždou konat ve dnech 8.a 9.října 2021.První zasedání s_e/uskuteční dne
<br> 4 “a 2021" v „ŠZ—j.<.>.<.> hodin v budově.<.> Úói i.<.>.<.> se sídlem H/VIAŽ/Íťcp „7%
<br> Účast všech členů je nutná.K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz <.>
<br> ÉíkĚrMŽ/1//Žý//
<br> (Jméno,příjmení) starostka/starosta" města/obce',“BEC HLUBYNE Zveřejněno na úřední desce: “'m'ié \O,262 72 Březnice ffi ší- 2.024 “0582836
<br> * uvede se odpovídající " uvede se v obcích s více než jedním okrskem
<br> Poznámka pod čarou nebude uvedena na konečném dokumentu,dokument se ZVEŘEJNUJE na úřední desce <.>
<br> Starosta svolá první zasedání okrskové volební komise tak,aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb,tj.v pátek 17.září 2021.Podle 5 14c odst.2 zákona o volbách do Parlamentu ČR: 1.oznámení zasílá delegovaným & jmenovaným zástupcům:.do datové schránky.na adresu,kterou mu sdělili jako adresu pro doručování.na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel,na kterou mají být doručovány písemnosti.na adresu místa jejich trvalého pobytu 2.oznámení současné vyvěsí na úřední desce obecního úřadu,“ oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce <.>
<br> 27

Načteno

edesky.cz/d/4962674

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlubyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz