« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - OZV č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OBEC TUČAPY Obecně závazná vyhláška obce Tučapy č.3/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Tučapy se na svém zasedání dne 27.09.2021 usnesením č.123/2021/20-16 usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o místních poplatcích"),a v souladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb„ oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení Obec Tučapy touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek").Správcem poplatku je obecní úřad Tučapy.1
<br> Čl.2 Poplatník Poplatníkem poplatku je2: a) fyzická osoba přihlášená v obcí3 nebo
<br> b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
<br> 15 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
<br> 25 10e zákona o místních poplatcích
<br> 3 Za přihlášení fyzické osoby se podle & 160 zákona o místních poplatcích považuje
<br> a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
<br> b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince <,>
<br> 1.kterému byl povolen trvalý pobyt <,>
<br> 2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce <,>
<br> 3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců,nebo
<br> 4.kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasně ...

Načteno

edesky.cz/d/4961599

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz