« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
Datum 5 Čas: 09.1Ú.2021 15:38 List Č.: 1/2
<br> OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ vn VOLEBNÍM-GKRBKU
<br> obec okrsek KČl název obce Identifikace okrsku: 530662 1 3 Ždírec volební kraj: Vysočina
<br> Sumární kontrolní číslo dat po.pořízení: 2048279815
<br> Tiskopis T/q Počet osob zapeaných do výpisů ze stálého
<br> & zvláštního eeznamu voličů celkem : 123 Počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky : 91 Počet odevzdaných úředních obálek : 91 Počet platných-hlasů ve volebním okrsku celkem : 90 Kontrolní číslo 2 : 395 Zakroužkované strany: 01 04 85 08 09 12 13 17 18 19 20 Strana — 01 Počet hlasů: 2 KČ2: 3 č.hl.|č._hl.|č.hl.|č.hl.!č.hl.!č.hl.]č.hl.|č.hl.!č.h1.| KČ3: o Kčq: 3 posl.kandidát: 00 Strana - 04 Počet hlasů 6 KČZ 10
<br> c.hl.rč.hl.|č.hl.!č.hl.|č.hl.]č.hl.|č.hl.lč.hl.|č.hl.! ca.1109.1|
<br> KČB: 17 KČQ: 27 posl.kandidát: D9—
<br> Strena — 05 Počet hlasů: 4 KČZ: 9
<br> Č.hl.|č.hl.lČ.hl.|č.hl.|Č.hl.|č.hl.lč.hl.lč.hl.|Č.hl.| KČ3 O KČ4 9 posl.kandidát: 00
<br> Strana — 08 Počet hlasů: 1 KČZ: 9
<br> Č.hl-lč.hl-IČ.hl.lč.hl.lč.hl.|Č.hl.]č.hl.|č.hl4|č.hl.| KČE: G KČ4: 9 posl.kandidát: 09
<br> Strana — 09 Počet hlasů: 1 KČ2' 10
<br> č.hl.lč.hl-Ič; hl.|č.hl.lč.hl.!č.hl.|č.hl.lč.hl.!č.h1.| 04.ll
<br> KČB: 4 KČ4: 14 posl.kandidát: 04
<br> Strana - 12 Počet hlasů: 7 KČZ: 19
<br> č.hl.Ič.hl.|č.h1.[č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.[č.hl.|č.hl.| 03.1108.1|
<br> KČB: ll KČá: 30 posl.kandidát: 08
<br> Strana + 13.Počet hlasů: 40 KČZ: _ 53
<br> Č.hl.Lč.hl.lč.hl.lč.hl.!Č.hl.!Č.hl.|č.hl.]Č.hl.|č.hl.| Oi.ŠIDŽ.ěl03.Glůá.9l05.2I06.l|0?.ZIUB.2|l3.II 16.1117.1119.IIŽD.91
<br> Kč3; 359 Kč4: 4í2 posl.kandidát: 20
<br> 530662 — l + 2048279815 PS
<br> Datum a čas: 09.10.2021 15:38 List č.: 2/2
<br> OPIS vžsnaoxu HLRSGVÁNÍ ve vonanníu oxnsxu — pokračování
<br> Strana — 1? Počet hlaeú: 11 HČ2: 28
<br> č.hl.!č.hl.lč.hl.|č.hl.!č.h1.|č.hl.|č.hl.1č.hl.tč.hl.| 01.2|02.1104.1|m5.1106.2|o7.lIOB.1109.Ellú.1| ll.1I12.1113.2lld.1I15.1|17.2|
<br> KČS: 180 KČá: 208 posl.kandidát: 17
<br> Strana — 18 Počet hlasů: 1 KČ2...

Načteno

edesky.cz/d/4960698


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz