« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volné místo - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - výběrové řízení
ů ' Mawe? ???.<.> <.>,“9 m 2021 i.0 7 ' * ',<,> Š /) 0 (+ (,; Q/WMŠŘ OZNAMENI o vyhlášení výběrového řízení č.14/2021 Priloha:
<br> Tajemník UMC Brno—sever vyhlašuje v souladu s © 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou):
<br> technik/technička odboru rozvoje,investic a majetku Místo výkonu práce: městská část Brno-sever a ostatní území města Brna
<br> Charakteristika pozice:
<br>.připravuje investiční akce,podklady pro výběr dodavatelů a pro uzavírání smluv a jejich změn
<br>.prověřuje a zajišťuje úplnost investiční dokumentace včetně příslušných položkových rozpočtů v souladu se zákonem č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů
<br>.podílí se na přípravě materiálů týkajících se veřejných zakázek a investičních záměrů pro příslušné komise,RMČ a ZMČ
<br>.spolupracuje s jednotlivými zhotoviteli,dodavateli a právnickými či fyzickými osobami činnými v procesu přípravy a realizace investičních akcí nebo oprav při řešení sporných otázek,ohodnocování prací,činností a dodávek,posuzování víceprací atd <.>
<br>.provádí technický dozor investora
<br>.zajišťuje potvrzování platebních dokladů vystavovaných zhotoviteli a dodavateli prací,dodávek a činností prováděných v rámci přípravy a realizace investičních akcí nebo oprav
<br>.zajišťuje přejímání sjednaných předmětů plnění,případně kolaudování nebo uvádění do DHM a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb
<br>.zajišťuje v průběhu záruční doby uplatňování reklamací na základě podkladů předaných uživateli dokončených akcí
<br> Platové podmínky: 10.platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,další příplatky dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené,3 dny zdravotního vol...

Načteno

edesky.cz/d/4958522

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz