« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Jak správně topit a ušetřit

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Ministerstvo životního prostředí
<br> ' R- T* n' ** au" 4.57.- sap- »!
<br>.W-Eabwuk ! J—Jt—J
<br> WWGROnomlckym a ekologickym vytápěním w-LŽ',f domácností pevnými palivy“
<br> 3.9“
<br> 1.5%.—w1'——- * -
<br> f_i.<.> <.>
<br> „ ::.—u
<br> JAK SPRÁVNĚ TOPIT
<br> shrnu'rí SMOKEMANova Desatera správného Topiče
<br> ""L" "“I WWW tř.-muk: "" :“ “HII “ 5%- pm:? Lh? Tilda.un ach: -_uí n:.íh'JHl.: mluvili-',<.> ratio—.r: :p Tr-Fp)-'.-u'.15.“.;\.'.lhrr'l] "W;-:?.:— ijth'h-ĚP-MŠ _'_;_.„ zv-eť-šť.:cc'r =;sz - ' ' TJ.<.> :.-n.m.).<.>.! _ - - * |t;_;vu.<.> 1h'.<.> |-;,|i„ll Linz.: L.<.> —zdaru |_h1it1.1!au*_.<.>.<.> ];I '.:,: _.__.mu *Urawr
<br> 94.1 mi 3:1! ffi-*t.:.“.31' punch; f-taual QMP-(:".ll' d: „Juru.-pr.r."-"': 14911:
<br> =: _.trhy:“ ' ln' u chi: „l.-ir vr.ICE-1.35 u „Lt.—I 'r-q'l : :y'rf'u-u :!:F liJLi.vi.-i? u.: ptr |
<br> 4 Nn-Ll-r rým-J 10.:.'|,—1_,LuL : <.>,mii-n.hmh! k ;u'- :ru
<br> JUJFŽ ;] M;! Fiu-.p.“ Mat:-litr.HJ- '
<br> ;igmf,n:“.“J.::.=.<.> L
<br> El quth t-tp & usb-m.P-frprcu'xj a C.:; _erfl le ni: FDH-chlad
<br> Od 1.září 2022
<br>.<.> bude zakázáno topit v kotlích horších než 3.třídy.Co to ale znamená? Jak se dozvím,jakou má můj kotel třídu? Ajak správně v kotlích na pevná paliva topit? A proč?
<br> To jsou otázky,na které vám odpoví tato brožura z dílny Ministerstva životního prostředí.Po přečtení budete nejenom vědět,jak ušetřit fi- nance správným vytápěním,ale také jak chránit své zdraví a zdraví vašeho nejbližšího okolí a čeho se vyvarovat,abyste se vyhnuli případ- ným pokutám ze strany úřadů za nedodržení zákonných požadavků.Povinnosti související s vytápěním v kotlích na pevná paliva jsou za- kotveny v zákoně o ochraně ovzduší (zákon č.201/2012 Sb.).Násle- dující text se tyto zákonné povinnosti pokusí nejenom shrnout,ale také vysvětlit srozumitelnějšim jazykem a upozornit na nejdůležitější povinnosti domácností,které jsou vytápěný kotlem na pevná paliva napojeným na ústřední topení <.>
<br> Základní povinnosti provozovatele kotle nebo topidla na...

Načteno

edesky.cz/d/4956953


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz