« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Oznámení o odtahu vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o odtahu vozidla
“( Brněnské komunikace POČetStram 1
<br> Váš dopis zn.: Ze dne: XXXX XXXXX Naše č.j.: BKOM/XXXXX/XXXX Hořiněves XXX Spis.Značka: 3100/8KOM/02848/2021 503 06 Hořlněv zs 6m M.a“ M <.>," Naše značka: _ Mariánské nám.m1ť017 N Imo Vyřizuje:,Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX X
<br> “ » irelefon: * +XXX XXXXXXXXX 'Š O 7 _ m _ 2021
<br> ' Mobil: +420 731623727 63.„AQ % Q) Li ÚL E-mall: hejmallckova©bkom.cz Příloha: Datum: 4.10.2021
<br> Oznámení o odtahu vozidla Vážený pane <,>
<br> na základě Příkazní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a.s.a v souladu s 519d,odst.2,zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) bylo dne X.X.XXXX provedeno odstranění silničního vozidla RZ 2E4 7145 z ul.Staré náměstí v Brně <.>
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že ve lhůtě 2 měsíců od doručení výzvy ze dne 12.10.2020 nebyla zjednána náprava tak,aby výše uvedené silniční vozidlo nebylo považováno za odstavené silniční vozidlo ve smyslu 519 odst.2 písm.h) zákona o pozemních komunikacích,bylo toto vozidlo zpozemní komunikace odstraněno a odstaveno na odstavné ploše na adrese: Drážní 9,627 00 Brno-Slatina,areál F.K.Holoubek.Oznámení o odtahu vozidla bylo zasláno na adresu dle registru vozidel.Vzhledem ktomu že není od přepravce tj.České pošty zřejmý důvod vráceni zásilky,oznámení doručujeme izveřejněním na úřední desce <.>
<br> Tímto Vás vvzýváme k ieho vyzvednutí,a to po předchozí telefonické domluvě na tel.548217484,popř.na tel.724 353 453,p,Klíma,e mail: klima©bkomcz Telefonovat ie možné pondělí až pátek v době od 7.00 do 14.00 hod <.>
<br> Upozorňujeme,že náklady na odtah vozidla a jeho uskladnění na odstavné ploše nese provozovatel vozidla uvedený vRegístru silničních vozidel.Cena za nucené odtahy silničních vozidel vsouladu s usnesením Rady města Brna č.R6/085 a R7/086 činí: 1800,- Kč za dokončený odtah vozidla a 120,-Kč parkovné na 1 den <.>
<br> V případě,že si silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců ode ...

Načteno

edesky.cz/d/4955872

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz