« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Nařízení č. 17/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Doplňující informace.pdf
Doplňující informace
Sděluji,že dne 4.10.2021 bylo vyhlášeno nařízení statutárního města Brna č.17/2021,kterým se mění
a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města
Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových
vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších nařízení <.>
<br> Účinnosti nabývá 8.11.2021 <.>
<br> Správcem tohoto právního předpisu je Odbor dopravy Magistrátu města Brna <.>
<br> V příloze je zasílán,za účelem informování občanů,autorizovaný text nařízení k vyvěšení na úřední
desku ÚMČ,dle ustanovení čl.77 odst.5 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001 <,>
kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek.Příloha nařízení z důvodu velkého
množství dat zasílána není.Je k dispozici na https://edeska.brno.cz/eDeska/ <.>
10644.pdf
'o
<br> _I
<br> Statutární město Brno % Rada města Brna či.Pri
<br> Guamu/(emil wu sm.Mariánské nám.;.enooamo
<br> (] 7 —lO- 2021 Agguu
<br> Doha:
<br> Nařízení č.17/2021 <,>
<br> kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších
<br> nařízení
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 8.11,2021
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e—mail: informace©brno.cz
<br> Statutární město Brno
<br> Nařízení č.17/2021 <,>
<br> kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění
<br> pozdějších nařízení
<br> Rada města Brna se na R8/173.schůzi konané dne 29.9.2021 pod bodem č.122 usnesla vydat na základě ustanovení 5 23 odst.1 písm.a) a c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ust.š 11 a ust.& 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení (dále jen „Nařízení"):
<br> Článek 1
<br> Změna nařízení
<br> Příloha č.1 nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších nařízení,se zrušuje a nahrazuje přílohou
<br> Nařízení <.>
<br> Toto Nařízení nabývá účinnosti dnem 8.11.2021 <.>
<br> Vyvěšeno dne: („ 'lU' 'ZUÍi
<br> Sejmuto dne:
<br> -" Digitálně
<br> _ podepsal
<br> ; JUDr.Markéta ; Vaňková
<br> * 05.10.2021 09:58
<br> JUDr.XXXXXXX XXXXXXX primátorka města Brna
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4955871

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz