« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Veřejná vyhláška-oznámení opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

18115_2021schemata_pro_oznacovani_pracovist_sus_jmk_verze_01_2020_uprava_06_2021-4e199.pdf
Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního značení na území Jihomoravského
kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schémata pro označování pracovních míst na
silnicích II.a III.třídy v Jihomoravském kraji
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Verze 01/2020 – upraveno 06/2021
<br>
<br> Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního značení na území Jihomoravského
kraje (verze 01/2020)
<br>
<br> Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m
nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa
<br>
<br> Schéma pro označování pracovních míst:
<br> 1.1 vysprávky vozovek emulzí a kamenivem v obci (pracovní místo za vozidlem)
<br>
<br>
A 15
<br> A 8
<br> A 15
<br> A 8
<br> ob
la
<br> st
p
<br> oh
yb
<br> liv
éh
<br> o
pr
<br> ac
ov
<br> ní
ho
<br> m
íst
<br> a
–
<br> m
a
<br> x <.>
1
<br> k
m
<br>
<br>
vozidlo vždy vybavené
minimálně majákem a
světelnou šipkou nebo
<br> světelnou alejí
<br> Po ukončení prací zůstane
úsek obousměrně označen
<br> A8 + A17 + E4 do doby
<br> odstranění volného
kameniva (min.24 hodin)
<br> v případě pracoviště za
vozidlem doporučeno ve
<br> vhodných případech
zabezpečit pracoviště
<br> vozidlem + uzavírkovou
tabulí typ II
<br>
<br> Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního značení na území Jihomoravského
kraje (verze 01/2020)
<br>
<br> Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m
nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa
<br>
<br> Schéma pro označování pracovních míst:
<br> 1.1 vysprávky vozovek emulzí a kamenivem v obci (pracovní místo před vozidlem)
<br>
<br>
A 15
<br> A 8
<br> A 15
<br> A 8
<br> ob
la
<br> st
p
<br> oh
yb
<br> liv
éh
<br> o
pr
<br> ac
ov
<br> ní
ho
<br> m
íst
<br> a
–
<br> m
a
<br> x <.>
1
<br> k
m
<br>
<br>
vozidlo vždy vybavené
minimálně majákem a
světelnou šipkou nebo
<br> světelnou al...
21-17529-03d5b.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče
<br> ODBOR PŘESTUPKŮ A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br> *s00nx01mmvv5*
S 0 0 N X 0 1 M M V V 5
<br> SPISOVÁ ZN.: ops/17529/21/352
Č.J.: MUH/ 78331/21/352
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Bc.XXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX
strmiska@hustopece.cz
<br> DATUM: XX.10.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br>
Městský úřad Hustopeče,odbor přestupků a silničního hospodářství,příslušný podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění,zpracoval opatření obecné povahy,kterým v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm <.>
c) a odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném
znění,stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> pro akci
<br> Označování krátkodobých pracovních míst běžné údržby a závad ve sjízdnosti na komunikacích II.a III <.>
třídy ve správním obvodu ORP Hustopeče
<br>
Navrhovatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace kraje,IČO
<br> 70932581,Žerotínovo náměstí č.p.449/3,602 00 Brno
<br> druh dopravního značení: schémata pro označování pracovních míst
<br>
komunikace (místo): silnice II.a III.třídy ve správním obvodu ORP Hustopeče
<br> termín: po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
<br> provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ČSN EN 12899 – 1 (73 7030) „Stálé svislé
dopravní značení“ a technickými podmínkami TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle ČSN
EN 12899-1 (73 7030) a TP 66 v reflexním provedení.Všechny součásti dopravních znač...

Načteno

edesky.cz/d/4954735

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz