« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volná místa - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volná místa - výběrové řízení
Oznámení o vyhlášení výběrové řízení na místo vedoucího úředníka územního samosprávného celku
<br> Statutární město Brno,MČ Brno—Bystrc,tajemník ÚMČ Brno-Bystrc se sídlem nám.28.dubna 60,635 00 Brno vyhlašuje,dle zák.312/2002 Sb <.>,ve znění pozdějších právních předpisů,výběrové řízení na pozici:
<br> vedoucí stavebního odboru — platová třída 11
<br> Platové zařazení se řídí zák.č.262/2006 Sb.a nařízením vlády č.341/2017 Sb.— platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe <.>
<br> Předpokládaný nástup od 01.12.2021 — 01.01.2022,pracovní poměr na dobu neurčitou,pružná pracovní doba,40 hod./týden.Samostatná prostorná kancelář,5 podřízených osob <.>
<br> Od prvního dne výkonu funkce náleží příplatek za vedení vrozmezí cca 3.500 — 4.000 Kč/měs <.>,po zapracování do svěřené funkce,nejdéle po 6 měsících,bude stanoven též osobní příplatek v rozpětí cca 5.000 — 7.000 Kč/měs <.>
<br> Zaměstnavatel poskytuje stravenky,finanční příspěvek na dovolenou nebo volnočasové poukázky,příspěvek na důchodové připojištění,5 týdnů dovolené <.>
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru
<br> o státní občanství ČR,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR <,>
<br> o dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům <,>
<br>.bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jako by nebyla odsouzena) <,>
<br> ' dobrá znalost českého jazyka <,>
<br>.splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy
<br> Požadavky.kvalifikační požadavky dle ustanovení 5 13 a) zákona č.183/2006 Sb <.>,tj
<br> a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním p...

Načteno

edesky.cz/d/4953923

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz