« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
č.j.MCBJIH/ 10574/2021/MO/Svár <.>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO B'RNO,MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JIH Majetkový odbor Uřadu městské části Brno—jih
<br> Záměr obce prodat.směnit,darovat.pronajmout.nronachtovat nebo vvpůiěit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu <.>
<br> V souladu s ustanovením & 39 odst.1 z.č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění zveřejňuje po dobu 15 - ti dnů,záměr statutárního města Brna,městské části Brno-jih
<br> Pacht
<br> - částí pozemků p.č.129/16 a p.č.129/ 17 — jako zahrada - částí pozemků p.č.129/2,p.č.129/15 ap.č.129/17- id.1/35 jako přístupová cesta
<br> "\.„ -„ „__ w
<br> Nabídky,náměty či připomínky k uvedenému záměru budou přijímány na podatelně ÚMČ Brno jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno,ato po dobu zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Vyvěšeno dne: 06.10.2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Úřad městské části města Brna
<br> mo _ lh.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Mariánské náwággj 0 am! Ing.XXXXX XXXXX,v.r.<.> vedoučíggjštkovélšo odbon u rno-jl
<br> V Brně dne: 06.10.2021

Načteno

edesky.cz/d/4953921

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz