« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
č.j.MCBJIH/l0533/2021/MO/Svár <.>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO,MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JIH Majetkový odbor Úřadu městské části Brno-jih
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat.pronajmout.m'onachtovat nebo vypůjčit hmotnou ' nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat jako výnrosu <.>
<br> V souladu s ustanovením ij 39 odst.1 z.č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění zveřejňuje po dobu 15 - ti dnů,záměr statutárního města Brna,městské části Brno—jih
<br> - Pronájem části pozemku p.č.871/1,k.ú.Horní Heršpice
<br> Nabídky,náměty či připomínky k uvedenému záměru budou přijímány na podatelně ÚMČ Brno jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno,ato po dobu zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Vyvěšeno dne: 06.10.2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Uřad městské části města Brna Prno „ "í.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>,<.>,h Madamme,„$me Bm Ing.XXXXX XXXXX,v.X'.vedoucí majetkového odboru ÚMČ Brno-jih V Brně dne: 06.10.2021

Načteno

edesky.cz/d/4953920

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz