« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanoveni-prechodne-upravy-provozu-roudne-vidov-dio.pdf
Legenda: A „5
<br> © ezna dočasné dopravnímačenl
<br> V" trvalé dopravni značen!
<br> Rychlost v předmětném úseku sil.|||/15532 povolena dle stanovení OOP č.j.ODAS/19737/2019 So 2 21.11.2019 povolena na 50km/h <.>
<br> zachování průjezdné šířky min.3m
<br> zachování pn'IIezdné šířky mln.3m
<br> 30 131 - PŘELOŽKA SILNICE III/15523 v \ \ \13'9 ___ a! km 139,174 -139,555 VPRAVO M /' “ 523321 SITUACE,M 1: 1 000,ni?-„ „a \ 139,5 ' ' * & I = %L [%
<br> „ III IH <,>
<br>.I.am I III'II '; 'l & * “s“ \ „ A,( umana; Emmy—v My M'vzoj arím I.A,: 1 r— n— —— — — — an— * wi — — "' -' - “131 Dopravněilžanýmkáopathnl.__ _ _ „,<.>.“>“ Výstavba SO 132,dálnice DS 0310/II Hodějovice - Třebonín T ' _ Zadavatel: Doprastav,a.s.Š ©./ % -Zpraoova|: Jiřl Kubeš Dne: SA / fo Email: infogsignistavnz Poznámka: „Wm-519!,t ' % Telefon: 602 403 333 ““"""Í "“““ / \ ' 0.2 0.3 ! >< 0.4
<br> 0.1
stanoveni-prechodne-upravy-provozu-roudne-vidov.pdf
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
<br> n á m.P ř e my s l a O t a ka r a I I.1 / 1
<br>
<br>
<br> Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Kněžská 19
<br> 370 92 České Budějovice
<br>
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br>
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/15935/2021 Hol vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
<br> č.j.: ODSH/15935/2021-2 Ing.Holenda 386804434 holendal@c-budejovice.cz 4.10.2021
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
<br> orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
<br> Sb.“),obdržel dne 22.9.2021 žádost navrhovatele:
<br> Doprastav,a.s <.>,organizační složka Praha,IČO 49281429,K zahradnictví 13,180 00
Praha 8-Střížkov
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
<br> s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,kr.řed.- DI v Českých Budějovicích
<br> č.j.KRPC-102826-1/ČJ-2021-020106 ze dne 4.10.2021 a dále v souladu s ustanovením § 77 odst.1 <,>
<br> odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.a dle ust.§ 19a odst.4,písm.b) zákona 13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů tímto
<br>
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br>
na pozemní komunikaci v obci Vidov – Roudné z důvodu výstavby SO 132 – dálnice D3 - na pozemní
<br> komunikaci III/15532 a III/15533 Roudné – Vidov – viz DIO,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření
<br> obecné...

Načteno

edesky.cz/d/4953335

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz