« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Dodatek k návrhu programu 26. zasedání ZM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek k návrhu programu 26. zasedání ZM
Statutární město Ostrava
rada města
<br>
<br> 1/2
<br> Dodatek
<br>
DODATEK
<br> k návrhu programu 26.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 13.října 2021
<br>
<br> SEZNAM MATERIÁLŮ:
<br>
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br>
XX.Zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za 1.pololetí roku 2021 (bez
<br> městských obvodů)
<br>
36.Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy (bez městských
<br> obvodů) na rok 2022
<br>
37.Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o financování projektu „Zvýšení propustnosti křižovatek
<br> v Ostravě“ s předpokládanou finanční podporou z prostředků EU v rámci Operačního
<br> programu Doprava
<br>
38.Žádost Asociace turistických oddílů mládeže České republiky o prominutí dluhu za obsluhu
<br> elektrické požární signalizace,poskytnutí služeb dálkového rádiového přenosu pro spojení
<br> elektrické požární signalizace s pultem centrální ochrany a kontrolu provozuschopnosti
<br> elektrické požární signalizace v objektu Frýdlant,č.e.164,obec Frýdlant nad Ostravicí
<br>
39.Souhlas s přijetím dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu
<br> podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021 pro projekt „Náves
<br> Heřmanice,ulice K Návsí“
<br>
<br>
Předkladatelé Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor a Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek
primátora:
<br> XX.Návrh vydat souhlas se zřízením zástavního práva k nemovité věci – Blok Nové Lauby
<br>
41.Návrh města prodat pozemky v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava – Laserové léčebné
<br> centrum
<br>
42.Návrh na uzavření Dohody o řešení negativních zjištění a dodatku č.1 ke Kupní smlouvě s
<br> předkupním právem a zákazem zcizení uzavřené se společností RT TORAX,s.r.o <.>
<br>
<br>
<br>
Statutární město Ostrava
rada města
<br>
<br> 2/2
<br> Dodatek
<br>
Předkladatel Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Návrh vložit nemovitý a movitý majetek v k.ú.Zábřeh-VŽ,obec Ostrava (Sportovní areál U
<br> Cementárny I.etapa) do základního kap...

Načteno

edesky.cz/d/4952312

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz