« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
<br>
o návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Územní opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro trasy městské
kolejové dopravy v Praze
<br> Rada hlavního města Prahy (dále jen „Rada“),jako orgán hlavního města Prahy příslušný podle
<br> § 68 odst.4 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve spojení s ustanovením § 6 odst.6
<br> písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,se rozhodla vydat výše uvedené územní opatření o stavební
<br> uzávěře <.>
<br> Podnět k zahájení řízení dal Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost (dále jen „DPP“) <,>
v květnu 2020,když jako potenciální investor trasy metra D požádal o zrušení stavební uzávěry
v lokalitách Nemocnice Krč a Nádraží Krč,a následně v dubnu 2021 navrhl zrušení části stavební
uzávěry pro území dotčené výstavbou trasy metra I.D Pankrác – Nové Dvory a metra II.D Nové
Dvory – Písnice depo (včetně spojky do depa),a to v rozsahu mapových listů A 2-3 (lokalita
Pankrác),A 2-4 (lokalita Olbrachtova),A 2-5 (lokalita Nádraží Krč),A 2-6 (lokalita Zálesí),A
2-7 (lokalita Nové Dvory),C 1–1 (lokalita Libuš),C 1-2 (lokalita Písnice a Depo Písnice),které
jsou přílohou nařízení rady hl.m.Prahy č.14/2001 Sb.hl.m.Prahy (dále jen „nařízení“).Řízení
o vydání tohoto opatření obecné povahy bylo následně zahájeno usnesením Rady č.1542 ze dne
21.června 2021.Rada zároveň uložila odboru územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy (dále
jen „UZR MHMP“) realizovat všechny kroky podle platných právních předpisů ke zrušení
stavební uzávěry v rozsahu dle přílohy č.1 uvedeného usnesení <.>
<br> Na základě výše uvedeného usnesení Rady zpracoval UZR MHMP návrh
<br> opatření obecné povahy – územního opatření o zr...

Načteno

edesky.cz/d/4951901

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz