« Najít podobné dokumenty

Obec Křížkový Újezdec - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křížkový Újezdec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

944-oznameni-o-dobe-miste-konani-voleb.pdf
OBEC KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC
Křížkový Újezdec 37,251 68 Kamenice
<br> e-mail: obec@krizkovyujezdec.eu
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br>
<br>
<br> Starosta obce Křížkový Újezdec podle §15 odst.1 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu
<br> České republiky a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> oznamuje:
<br> 1 <.>
<br> Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají:
<br>
<br> • v pátek dne 8.října 2021 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
<br> • v sobotu dne 9.října 2021 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
<br>
<br> 2 <.>
<br> Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu,Křížkový Újezdec 37,251 68 <,>
<br> Křížkový Újezdec pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Křížkový Újezdec a
<br> Čenětice
<br>
<br> 3 <.>
<br> Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
<br> platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.Neprokáže - li uvedené
<br> skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br>
<br> 4 <.>
<br> Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky <.>
<br>
<br> 5 <.>
<br> Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené
<br> hlasovací lístky nové <.>
<br>
<br>
<br> V Křížkovém Újezdci dne 23.9.2021.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ing.XXX XXXX
<br> Starosta obce Křížkový Újezdec
<br> Vyvěšeno dne: 23.9.2021
<br>
<br> Sejmuto dne: 9.10.2021

Načteno

edesky.cz/d/4950409


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křížkový Újezdec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz