« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Tma mama azimutu ňu '* Mariánské nám.<.> 1.617 00 Brno
<br> 05-10- 2021,Mše/\ M BlRINIOI
<br> Č.J.: MMB/0476480/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0476480/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 /jeklova.gabriela©brno.cz
<br> 51 Dead
<br> Magistrát města Brna Odbor dopravy Priloha
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne: 0 5 -1[]- 2021 Úřad městské části města Brna
<br> mon Martánské nám.1 “i 1 00 Brw
<br> \W H
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Sejmuto dne:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB"),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního inspektorátu Brno — město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení & 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB—18054—15/ČJ-2021—0602Dl,ze dne 10.09.2021,na základě žádosti žadatele:
<br> DoZBos s.r.o <.>,se sídlem XXXXXXX XXXXXX XXXX/XX,XXX XX Boskovice,IČ: XXX XX XXX
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích -— silnici c.SMI/15277 ul.Vídeňská a na veřejně přístupných účelových komunikacích ul.Novomoravanská a Moravanské lány ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace dostavby kanalizace a následné celoplošné opravy povrchu na ul.Vídeňská (v místě křižovatky pozemních komunikací ul.Vídeňská a Moravanské lány) <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 10.10.2021 — 09.11.2021.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání ...

Načteno

edesky.cz/d/4950088

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz