« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Oznámení o odtahu vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o odtahu vozidla
[!!2 Brněnské komunikace Počet stran: 1
<br> Ik
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:,_ _ Ovudiu Naglt
<br> Naše č.j.: BKOM/18359/2021 „ „ Koliste 65b
<br> Spis.Značka: 3100/BKOM/18359/2021 602 00 Brno
<br>.<.> „y.> »» Naše'nznačká': ' : '- ; - vyřizuje: „.<.> BQ XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Telefon: +XXX XXXXXXXXX
<br> Mobil: +XXX XXXXXXXXX
<br> E—mail: hejmalickova©bkom.cz
<br> Datum: 27.7.2021
<br> Oznámení o odtahu vozidla
<br> Vážený pane <,>
<br> na základě Příkazní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a.s.a v souladu s 519d,odst.2,zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) bylo dne XX.X.XXXX provedeno odstraněnísilničního vozidla RZ ZBC 4783,zn.Renault : ul.Železniční v Brně <.>
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že ve lhůtě 2 měsíců od doručení výzvy ze dne 16.4.2021 nebyla zjednána náprava tak,aby výše uvedené silniční vozidlo nebylo považováno za odstavené silniční vozidlo ve smyslu 519 odst.2 písm.h) zákona o pozemních komunikacích,bylo toto vozidlo z pozemní komunikace odstraněno a odstaveno na odstavné ploše na adrese: Drážní 9,627 00 Brno-Slatina,areál F.K.Holoubek <.>
<br> Tímto Vás vyzýváme k jeho wzvednutí,a to po předchozí telefonické domluvě na tel.548217484,popř.na tel.724 353 453,p.Klíma,e mail: klima©bkom.cz.Telefonovat je možné pondělí až pátek v době od 7.00 do 14.00 hod <.>
<br> Upozorňujeme,že náklady na odtah vozidla a jeho uskladnění na odstavné ploše nese provozovatel vozidla uvedený v Registru silničních vozidel.Cena za nucené odtahy silničních vozidel vsouladu s usnesením Rady města Brna č.R6/085 a R7/086 činí:
<br> 1800,- Kč za dokončený odtah vozidla,120,—Kč parkovné na 1 den <.>
<br> V případě,že si silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručená tohoto oznámení nevyzvednete,bude postupováno dle 519d,odst.4 zákona o pozemních komunikacích <.>
<br> S pozdravem
<br> VWěšeno dne: 0 5 - m- 2031 Úřad městské času“ města Bm; Ing.XXXXX XXXXXX,MB...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz