« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací LK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací LK
odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
T +420 485 226 404 E marek.neveceral@kraj-lbc.cz
<br>
<br>
Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datov á schránka: c5kbv kw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
Ve smyslu ustanovení § 16 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
<br>
z v e ř e j ň u j e
<br>
Krajský úřad Libereckého kraje,jako příslušný orgán dle § 22 zákona,oznámení koncepce
<br>
„Celková aktualizace
<br> Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
<br> Libereckého kraje“
<br>
<br> Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému SEA – na internetových
<br> stránkách www.cenia.cz,SEA,kód koncepce LBK010K
<br> (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK010K) <.>
<br>
Do oznámení je možno nahlédnout také na Krajském úřadu Libereckého kraje,odboru
<br> životního prostředí a zemědělství,č.dv.1221 v úřední dny (pondělí a středa) nebo v jiné dny
po předchozí telefonické dohodě (485 226 498,Mgr.Nevečeřal) <.>
<br>
Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce Krajskému úřadu
<br> Libereckého kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,sídlem U Jezu 642/2a,461
<br> 80 Liberec 2,a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
<br> Libereckého kraje.Dnem zveřejnění na úřední desce Libereckého kraje je 4.říjen 2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXX
vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC
<br>
<br>
<br>
<br> 2021-10-04T10:51:07+0000
Ing.XXXX XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4948175


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
30. 11. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
24. 11. 2022
23. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz