« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov - Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřínov 12.10.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace (118.03 kB)
Dřínov 38,277 45 Úžice
<br>
<br> Obecní úřad Dřínov
<br>
I N F O R M A C E
<br>
<br> o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřínov
<br>
<br> Obecní úřad Dřínov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zařízení),v platném znění,informuje o konání
<br> veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřínov <,>
<br> svolaného starostkou obce Jitkou Bockovou <.>
<br>
<br> Místo konání: Obec Dřínov,zasedací místnost obecního úřadu,Dřínov 38
<br> Doba konání: v úterý 12.října 2021 od 18:00 hodin
<br>
<br> Navržený program:
<br> 1.Prodeje,směny a zápůjčky pozemků
2.Smlouvy a dodatky
3.Plnění usnesení
4.Různé – dotazy a požadavky občanů,finanční záležitosti obce <,>
<br> materiály doručené po vyvěšení programu zasedání a další
5.Rozpočtové opatření
6.Diskuse
<br>
<br>
<br>
<br>
Ve Dřínově dne 4.10.2021
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX,starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desku dne 04.10.2021
<br> Sejmuto z úřední desky dne 12.10.2021

Načteno

edesky.cz/d/4948118

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz