« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Lesy ČR Výběrové řízení - podmínky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Lesy ČR Výběrové řízení - podmínky
886/16
<br> Lesy České republiky,s.p.Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Králové,500 08 Hradec Králové IČO: 421 96 451 vyhlašují výběrové řízení
<br> k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí
<br> v k.ú.Rakovice
<br> PODMÍNKY
<br> výběrového řízení
<br> Stránka 1 z &
<br> 1.1
<br> 2.1
<br> 2.2
<br> 2.3 <.>
<br> 2.4 <.>
<br> 3.1 <.>
<br> 8 86/16
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br> podle ust.5 1780 odst.2 zákona č_ 89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br> Článek 1
<br> Účel výběrového řízení
<br> Podmínky výběrového řízení (dále jen „podmínky“) stanovují postup při výběru nejvýhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy.Výběrové řízení je prováděno formou výzvy kpodaní návrhů na uzavření smlouvy podle ust.13 1780 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů,a následného výběru zajemce s nejvýhodnější nabídkou pro Lesy České republiky,s.p <.>
<br> Článek 2
<br> Účastníci výběrového řízení
<br> Účastníky výběrového řízení jsou navrhovatel a zájemce o uzavření kupní smlouvy,jejímž předmětem jsou nemovité věci ve vlastnictví České republiky,ke které má právo hospodařit Lesy České republiky,s.p <.>,se sídlem Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Králové,500 08 Hradec Králové,IČO: 421 96 451 <.>
<br> Navrhovatel:
<br> Lesy České republiky,s.p <.>,se sídlem,Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Králové,500 08 Hradec Králové,IČO: 421 96 451 (dále jen „navrhovatel") <.>
<br> Zéjemcem se stává osoba,které vsouladu spodmínkami předloží nabídku na adresu uvedenou v odst.3.8 (dále jen „zájemce") a splňuje podmínky výběrového řízení <.>
<br> Zájemcem nesmí být osoby,které jsou na vyhlášení či organizaci výběrového řízení jakkoliv účastny a osoby jim blízké <.>
<br> Výběrového řízení se mohou zúčastnit právnické nebo fyzické osoby starší 18 let,které jsou
<br> plně své—právně <.>
<br> Článek 3
<br> Vyhlášení výběrového řízení
<br> Vyhlášení výběrového řízení,včetně podmínek k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy,bude veřejně oznámeno na...

Načteno

edesky.cz/d/4946163

Meta

Prodej   Územní plánování   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz