« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Změna záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna záměru
Městská část Praha—Slivenec
<br> Úřad městské části Praha-Slivenec
<br> K Lochkovu 612,154 00 Praha 5
<br> Tel.: 220 513 107; www.praha-sfiveneccz E-mail: tajemnik©praha—slivenec.cz
<br> IČO: 00241661,DIC C200241661
<br> OZNÁMENÍ ZMĚNY ZÁMĚRU č.92/2021
<br> Ve smyslu ust.© 36 odst.1 zákona č.13112000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,Městská část Praha — S]ivenec oznamuje změnu výše uvedeného záměru pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání,nacházejících se v 1.NP budovy č.p.315 (ulice K Holyni).která je součástí parc.č.516,k.ú.Slivenec,pro potřeby ordinace fyzioterapie,a to zdoby určitě od 01.11.2021 na dobu neurčitou,počínaje 01.11.2021 <.>
<br> Poučení:
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit & předložit své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Uřadu městské části Praha-Slivenec,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Městská část Praha — Slivenec si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu všechny předložené nabídky (žádosti) na pronájem nebo záměr zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako zveřejnění záměru.Městská část Praha — Slivenec si vyhrazuje právo
<br> na změnu podmínek nabídkového řízení.Případná změna bude oznámena stejným způsobem jako zveřejnění záměru <.>
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Číslo evidenční: líčí/Ž XXXX Zveřejněno: 01.10.2021
<br> Sejmuto: 19.10.2021
<br> MÉST$KÁ CAST PRAHA—SLIVENEC 123 9\ UŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI “=*—0.K Lochkovu 6 154 00 Praha 531W XXX XXXXX XXXXXX
<br> © tajemník Úřadu městské části Praha-Slivenec

Načteno

edesky.cz/d/4944981


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz