« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republikyPracovní pozice: postdoktorand/ka Skupina kryogeniky a supravodivosti,Ústav přístrojové techniky AV ČR,v.v.i <.>,vypisuje výběrové řízení na pozici postdoktorand/ka v oblasti experimentálního a teoretického výzkumu mechaniky tekutin na téma: Fyzikální modelování turbulentní Rayleigh-Bénardovy konvekce za rotace.Rotující Rayleigh-Bénardova konvekce (RBC) představuje všeobecně uznávaný fyzikální model pro studium proudění,které je ovlivněno současným působením rotačních a vztlakových sil.Fyzikální systémy,jejichž dynamika je silně ovlivněna těmito silami,zahrnují například nitro obřích planet a rychle rotujících hvězd,vnější konvektivní plášť Země a konvekci vody v oceánech.Cílem výzkumu je měření a modelování rotující RBC za extrémně vysokých hodnot Rayleighových a Ekmanových podobnostních čísel charakterizujících rotující RBC.Naše unikátní RBC aparatura s rotační platformou umožňuje dosáhnout,s využitím kryogenního heliového plynu (5 K) jako pracovní tekutiny,hodnot podobnostních čísel v rozsahu: 1E6 < Ra < 1E15 a 10-8 < Ek < 10-5.Uchazeč/ka bude členem pracovního kolektivu řešícího projekt základního výzkumu GAČR (20-00918S),jenž je řešen ve spolupráci s naší partnerskou laboratoří Katedry fyziky nízkých teplot,Matematicko-fyzikální fakulty,Univerzity Karlovy.Požadavky:  Ph.D.titul a znalost experimentální nebo teoretické mechaniky tekutin.Dřívější zkušenosti v oblasti studia dynamiky rotujících tekutin jsou vítány. Maximálně 2 roky od obhajoby Ph.D.ke dni dnem 30.9.2021.Trvání: 1+1 rok.K přihlášce do výběrového řízení musí být přiložen strukturovaný profesní životopis včetně seznamu publikací a dalších vědeckých výstupů.Dotazy a žádosti na danou pozici lze zasílat na adresu urban@isibrno.cz.Uzávěrka přihlášek: 20.10.2021 Dovolujeme si Vás informovat,že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje,a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP,...

Načteno

edesky.cz/d/4942269

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
09. 11. 2021
09. 11. 2021
08. 11. 2021
05. 11. 2021
04. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz